Opintoputken seinillä oleva valoteos.

Helsingin yliopiston metroaseman Opintoputki avataan 1. syyskuuta

Kluuvista Yliopistonkadulta metroaseman lippuhallitasolle johtavan tunnelin, Opintoputken, perusparannus on valmis. Tunneli avataan kaupunkilaisten käyttöön keskiviikkona 1.9.2021.

Helsingin yliopiston metroasema, entiseltä nimeltään Kaisaniemen metroasema, avattiin yleisökäyttöön vuonna 1995. Perusparannuksella haluttiin parantaa aseman turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä kohentaa sen ulkonäköä.

Tekniset järjestelmät ja täydentävät rakennusosat päivitettiin sekä esteettömyyttä parannettiin. Käytävätilojen seinäpintojen, käsijohteiden ja ovien puhdistamisen ja maalaamisen sekä valaistuksen uusimisen ja uuden varapoistumisoven asentamisen ansiosta aseman ja sen ympäristön turvallisuus ja käytettävyys paranivat.

Peruskorjauksen yhteydessä tunneliin tehtiin uusi aineeton valoon perustuva taideteos, joka korostaa ja elävöittää tunnelin vahvaa tilavaikutelmaa.

Teoksen ilme on toteutettu käsin puhallettujen lasilinssien avulla, joiden käyttö on tunnusomaista taiteilija Kirsti Taiviolan työlle. Lasilinssi ohjaa led-valonlähteen tuottaman valon tarkkarajaisiksi, säännöllisiksi kuvioiksi.

─ Kenno-valoteos on tutkielma kuusikulmaisesta hunajakennokuviosta Opintoputken aaltoilevalla kalliopinnalla. Kuvio nousee tunnelin yläpäädyn suorilta seiniltä selkeänä ja järjestyksessä kohti kattoa, missä se lähtee venymään ja tiivistymään myötäillessään katon pinnan muotoja. Syvemmällä tunnelin mutkassa kuvio palaa jälleen kohti järjestystä, Taiviola kertoo.

Kuva: HTM Arkkitehdit Oy