Helsingin yliopiston metroaseman myymälätasoa uudistetaan

Helsingin yliopiston metroaseman myymälätason uudistustyöt alkavat toukokuussa. Metroasema on töiden ajan käytössä normaalisti.

Metroaseman myymälätason käytävä korjataan ja uudistetaan. Käytävän alakatot, valaistus ja myymälöiden opasteiden otsalistat uusitaan. Tavoitteena on luoda yhtenäinen kauppakeskusmainen yleisökäytävä. Käytävän keskipisteen, ns. torialueen, lattiapinta, valaistus ja alakatto uusitaan. Rakennustyöt aloitetaan valmistelevilla töillä 20.5. alkavalla viikolla, ja varsinaiset rakennustyöt alkavat tätä seuraavalla viikolla. Työt valmistuvat syyskuussa 2019.

Metroasema, myymälät, yhdyskäytävät ja poistumistiet ovat käytössä töiden ajan, mutta yleisökäytävästä rajataan alueita työmaa-alueeksi urakan etenemisen mukaisesti.  

Rakennustyöt toteutetaan siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa matkustajille ja metroaseman vuokralaisille. Myymälätasolla on kuitenkin ajoittain töistä johtuvaa melua, tärinää ja pölyä.