Ilmakuva metrovarikon katolla olevista aurinkopaneeleista.

Aurinkovoimala tuottaa sähköä metrovarikolle

Metrovarikon aurinkovoimala valmistui kesäkuussa 2019 ja on osa HKL:n vastuullisuutta. Aurinkovoimala toimii sähkön tuottajana metrovarikolle ja pienentää HKL:n hiilijalanjälkeä. Vuonna 2020 voimala tuotti sähköä 425 110 kWh, joka vastasi noin kymmentä prosenttia metrovarikon vuoden kulutuksesta.

Voimalassa on 1780 kappaletta paneeleita, jotka osoittavat itään, länteen ja etelään tasaisen tuoton varmistamiseksi sekä tuoton maksimoimiseksi. Hintaa voimalalle tuli 659 128 euroa ja sen käyttöiäksi on arvioitu vähintään 30 vuotta ja takaisinmaksuajaksi reilu 21 vuotta. Business Finland tuki aurinkovoimalan rakentamista noin 120 000 euron energiatuella.

Tulevaisuudessa paneelistoa tarvitsee ainoastaan tarkkailla, ja noin 15 vuoden kuluttua tulee vastaan inverttereiden vaihto. Mikäli jossain kohtaa halutaan lisää paneeleita, ratkaisuna on ratapihojen kattaminen.

Hanke tukee hyvin HKL:n tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2035. Voimala täydentää HKL:n uusiutuvan energian portfoliota ja siitä saatujen kokemusten perusteella voidaan arvioida mahdollisuuksia tuleviin aurinkovoimalahankkeisiin HKL:n kiinteistöissä.