HKL:n johtokunta antoi lausunnon HKL:n yhtiöittämisestä

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta on antanut kaupunginkanslialle lausuntonsa HKL:n mahdolliseen yhtiöittämiseen liittyen.

Johtokunta päätti tehdä lisäyksen lausunnon alkuun niin, että sen ensimmäisen varsinaisen kappaleen lopullinen muotoilu on "HKL:n johtokunta puoltaa liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämistä muuttamalla nykyinen liikelaitosmuotoinen HKL osakeyhtiöksi yhtenä kokonaisuutena, jolle siirtyy koko nykyinen HKL:n liiketoiminta metrotoimintojen omistus- ja järjestämisvastuita lukuun ottamatta. Samalla johtokunta toteaa, että ennen asian lopullista päätöksentekoa tulee varmistaa seudun kaupunkien poliittisen johdon yhteisymmärrys ja yhteinen näkymä mallin hyväksyttävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta. Yhtiössä tulee myös varmistaa laajan avoimuuden noudattamisen periaate ja turvata henkilöstön asema. Jatkovalmistelussa ja siirtymään valmistauduttaessa on tavoiteltava mahdollisimman avointa keskustelua yhtiön vaikutuksista seudun asukkaiden liikkumisen palvelutasoon, sekä yhtiön tuomiin hyötyihin ja mahdollisiin riskeihin."

Lisäystä esitti puheenjohtaja Minna Salminen. Äänestyksessä Salmisen ehdotusta kannatti kahdeksan jäsentä, yhden äänestäessä tyhjää.

Lausunnossa yleisesti korostuu johtokunnan tahto mahdollisimman avoimesta päätöksenteosta, hyvästä työnantajapolitiikasta ja koko seudun edusta. Mahdollisen yhtiön tavoite on tuottaa yhteiskunnallista etua.

Yhtiön perustamista koskeva päätöksenteko Helsingin kaupungin päätöksentekoelimissä on tarkoitus tapahtua syyskuussa 2021. Helsingin kaupunginhallitus käsittelee HKL:n toiminnan yhtiöittämistä 6.9.2021 pidettävässä kokouksessaan ja kaupunginvaltuuston käsittelyyn yhtiöittämisasia on tarkoitus tuoda tämän jälkeen. Vantaan kaupungin osalta päätöksenteko mahdollisesta mukaantulosta yhtiöön tapahtuu suunnitelmien mukaan lokakuussa.

Koko lausunto ja tieto äänestyksistä on luettavissa HKL:n johtokunnan päätöstiedotteesta osoitteessa www.hkl.fi/johtokunta.