Vesihuoltotyöt haittaavat autoliikennettä Ruoholahdessa

Vesihuoltotyöt vaikuttavat liikenteeseen Mechelininkadulla Ruoholahden sillan eteläpuolella. Heinäkuun 16. päivä alkaneessa työvaiheessa yksi Mechelininkadun pohjoiseen menevä ajorata on poissa käytöstä.

Myös viereisellä, suoraan pohjoiseen menevällä ajokaistalla tehdään töitä, mutta työt ajoitetaan ruuhka-aikojen ulkopuolelle. Kaistat palautetaan aina käyttöön mahdollisuuksien mukaan.

Porkkalankadulta Mechelininkadulle kääntyvälle liikenteelle työmaa aiheuttaa vähäistä haittaa. Ruoholahden sillan ali kulkeva kevyt liikenne ohjataan Baanalle.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY saneeraa vesihuoltoverkostoa ja kasvattaa runkovesijohtoverkoston kapasiteettia Ruoholahdessa.

Työt alkavat viikon 29 alussa ja päättyvät viimeistään viikon 31 lopussa.

Ruoholahden vesihuoltotyöt alkoivat maaliskuussa 2018 ja valmistuvat vaiheittain elokuuhun 2019 mennessä. Töissä HSY saneeraa alueen vesijohdot ja viemärit vesihuoltoverkon kunnon parantamiseksi.

Lisää aiheesta
HSY

JAA