Omenoiden huuhtelua.

Vesi- ja jätehuollon maksut nousevat ensi vuonna

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY korottaa vesi- ja jätehuollon maksuja vuodelle 2022. Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat 1,2–1,3 prosenttia. Vesihuollon maksut nousevat keskimäärin 3,3 prosenttia. HSY:n hallitus päätti vuoden 2022 hinnat kokouksessaan 15. lokakuuta.

Veden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee 1,53 eurosta 1,57 euroon kuutiometriltä. Käyttömaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään. Jätevesimaksun arvonlisäverollinen maksu nousee 1,79 eurosta 1,85 euroon kuutiometriltä.

Vesihuollon perusmaksun arvonlisäverollinen yksikköhinta nousee 0,0213 eurosta 0,0221 euroon kerrosneliöltä. Kuukausittain veloitettavaan perusmaksuun vaikuttaa kiinteistön kerrosalan lisäksi sen käyttötarkoitus. Esimerkiksi 150 kerrosneliön omakotitalolle, jonka vuosittainen vedenkulutus on 180 m3, käyttö- ja perusmaksujen nousu on yhteensä noin 2 euroa kuukaudessa.

Vesihuollon palvelumaksut nousevat indeksikorotuksen eli 1,6 prosentin verran. Palvelumaksuja ovat esimerkiksi liitostöistä perittävät työ- ja materiaalikustannukset.

- Suuret investoinnit jätevedenpuhdistukseen ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen aiheuttavat maksuihin merkittävää korotuspainetta. Maksut ovat kuitenkin edelleen alhaiset muihin kaupunkeihin verrattuna, kertoo HSY:n toimitusjohtaja Tommi Fred.

Hyötykäyttöön lajiteltu jäte sekajätettä edullisempaa

Kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat 1,2–1,3 prosenttia. Korotus tarkoittaa esimerkiksi omakotitalon vuosikustannuksiin 2,97 euron, 10 huoneiston kiinteistölle 19,91 euron ja 80 huoneiston kiinteistölle 78,67 euron lisäystä. HSY varautuu hintojen muutoksilla jätteen kuljetuksen ja käsittelyn kustannusten nousuun.

HSY kannustaa hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun. Hyötykäyttöön lajiteltu jäte on kiinteistöille sekajätettä edullisempaa. Vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli on kerätty erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöiltä kerätyt jätteet HSY toimittaa hyödynnettäväksi joko materiaalina uusien tuotteiden raaka-aineeksi tai energiaksi.

- Asukkaat voivat itse vaikuttaa kiinteistöjen jätekustannuksiin kierrättämällä jätteet ja vähentämällä syntyvää jätemäärää. Lisäksi jäteastioiden koko ja tyhjennysrytmi kannattaa optimoida kiinteistön tarpeen mukaan, kannustaa Fred.

Kiinteistöjen jätemaksuilla katetaan myös kotitalouksien maksuttomia palveluita, kuten vaarallisen jätteen keräys, HSY:n kiertävät keräysautot, jäteneuvonta ja osa Sortti-asemien toiminnasta. Sortti-asemien hinnat pysyvät ennallaan ensi vuonna. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen yksittäisiin hintoihin tehtiin pieniä korotuksia.

Lisää aiheesta
HSY

Kuva: HSY