Vesimittarin lukema kertoo kiinteistön vedenkulutuksesta.

Veden kulutus muuttui korona-aikana

Veden kulutuksen painopiste on muuttunut korona-aikana Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toiminta-alueella. Osassa kiinteistöjä veden kulutus on noussut ja osassa vähentynyt. Vesimittarin lukema kertoo kiinteistön vedenkulutuksesta. Lukema kannattaa ilmoittaa HSY:lle säännöllisesti.

Talousveden kokonaiskulutuksessa ei ole havaittu merkittävää muutosta, mutta tuotannossa on näkynyt selvästi kulutuksen rytmin muuttuminen. Poikkeusoloissa arkiviikot ovat muistuttaneet koulujen loma-aikoja, kuten talvilomaa ja syyslomaa, jolloin kulutus jakaantuu tasaisemmin koko päivälle. Erityisesti aamun kulutushuippu on ollut aiempaa pienempi.

HSY:ltä kerrotaan, että toimistorakennuksissa vedenkäyttö on vähentynyt, kun ihmiset ovat olleet etätöissä. Etätöiden vuoksi vedenkäyttö taas on vastaavasti kasvanut asuinrakennuksissa.

- Korona-aika on näkynyt laskutuksessa myös hotellisektorilla, koska käyttöasteet ovat olleet lähes olemattomat ja veden kulutusta ei ole juurikaan ollut. Sama koskee oppilaitoksia, joissa on siirrytty etäopiskeluun, toteaa HSY:n laskutuspäällikkö Tiina Määttä.

- Myös esimerkiksi kylpylöissä ja uimahalleissa on vedenkäyttö vähentynyt ja sen myötä laskutettavan veden määrä, hän jatkaa.

Muutos kiinteistön vesimaksussa voi olla merkittävä - Ilmoita vesimittarilukema

Veden käyttömaksut laskutetaan arviolaskulla vuosiarvion mukaan. Arviolaskut perustuvat veden aikaisempaan kulutukseen, jonka painopisteet ovat muuttuneet korona-aikana. Veden vuosikulutusarvio lasketaan HSY:lle ilmoitettujen vesimittarilukemien ja aiemman vedenkulutuksen perusteella. Vesimittarilukeman ilmoittaminen on sitä tärkeämpää mitä suurempi veden kulutuksen muutos on kiinteistöllä ollut.

- Tasaamme veden käyttömaksut tasauslaskulla. Muutos vesilaskussa saattaa olla merkittävä, jos veden kulutus kiinteistössä on muuttunut, Tiina Määttä kertoo.

Arviolaskutus on mahdollista saada täsmällisemmäksi ilmoittamalla vesimittarilukema esimerkiksi kuukausittain. Samalla kiinteistön tulee huolehdittua vedenkulutuksen seurannasta. Seuranta auttaa pysymään selvillä mahdollisista kiinteistön sisäisistä vesijohtovuodoista, joita ei välttämättä havaita muutoin kuin seuraamalla vesimittarilukemia.

HSY tuottaa kunnallista vesihuoltoa yli miljoonalle asukkaalle pääkaupunkiseudulla.