Patterimäen puiston pohjoisreuna.

Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen – pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston länsiosassa voi alkaa

Pikaraitiotien rakentaminen Patterimäen puiston pohjoisreunaan voidaan aloittaa Patterimäen puiston länsiosassa, kun Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituslupahakemuksen. Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta valtaosa sekä puistoalueesta että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy.

Puiston länsiosan työt lähiaikoina puiden kaadolla pohjoisreunasta, johon raitiotie rakennetaan.

Raide-Jokerin rakentamisesta huolimatta valtaosa sekä puistoalueesta että liito-oravan lisääntymis- ja levähdysalueista säilyy. Pikaraitiotie alittaa Patterimäen osittain tunnelissa. ELY-keskus on myöntänyt rakentamisen edellyttämille puidenkaadoille poikkeamaluvan heinäkuussa 2020.

Puidenkaadon jälkeen aloitetaan tunnelin suuaukon ja puistoon sijoittuvan raitiotien rakentaminen. Tunnelin itäpään puut kaadettiin 15. helmikuuta. Itäisen suuaukon louhinnat aloitetaan viikolla 8. Tunneli on louhittu suuaukkoja vaille valmiiksi.

Lisää aiheesta
Raide-Jokeri

Kuva: Raide-Jokeri