Uusi Vantaanjoen ylittävä silta.

Uusi silta yli Vantaanjoen avataan torstaina jalankulkijoille ja pyöräilijöille Pihlajistossa

Vantaanjoen yli rakennettu Tulvaniitynsilta on valmistunut. Se avataan jalankululle ja pyöräilylle torstai-iltapäivänä 8. lokakuuta. Alueelle tulee uusia liikennejärjestelyitä sillan valmistumisen myötä. Viereinen vanha jalankulku- ja pyöräilysilta suljetaan ja puretaan.

Sillan suunnittelussa on otettu huomioon ihmisten esteetön kulkeminen, ympäristö- sekä maisema-arvot ja veden vapaa virtaaminen.

Jalankulkijoille ja pyöräilijöille rakennettu silta ylittää Vantaanjoen loivasti, mutta kuitenkin niin, että joella on tilaa tulvia. Sillan kansi on loivasti kaareva, ja sillan yläpuolinen kaari on sellainen, ettei joen uomaan tarvita pilareita siltaa varten. Kalteva sillan kaari auttaa myös vakaamaan siltaa.

Tulvaniitynsillan rakennustyöt aloitettiin heinäkuussa 2019. Raide-Jokerin Oulunkylä–Viikinmäki-alueen taitorakenteista vastaava Risto Laamanen mainitsee erityiseksi onnistumiseksi sillan kaaren ja kaaren teräsrakenteiden asennuksen. 

Tulvaniitynpolun kohdalla Maaherrantiellä aloitetaan sillan leventäminen. Sen takia Tulvaniitynpolku suljetaan kaikelta liikenteeltä Maaherrantien ja Tulvaniitynkujan välisellä osuudella. Sulku kestää arviolta marraskuun loppuun. Jalankulun ja pyöräilyn kiertoreitti kulkee Maaherrantien molemmin puolin olevilta reiteiltä Vantaanjoen länsirannan kautta.

Maaherrantien vanhaa rautatiesiltaa aletaan purkaa maaliskuussa. Maaherrantien bussiliikenne siirtyy silloin kiertoreitille.

Lisää aiheesta

Vantaanjoen silta Raide-Jokerin sivustolla