Hankkeessa keskitytään rakennusten energiankulutukseen ja liikenteen päästöihin. Saukonlaituri, kuvituskuva.

Tekoälystä etsitään ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Kuusi eurooppalaista kaupunkia, Helsinki, Amsterdam, Kööpenhamina, Pariisi, Stavanger ja Tallinna, haastavat yritykset, tutkijat ja muut toimijat kehittämään tekoälyä hyödyntäviä ratkaisuja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Helsinki satsaa digiohjelmassaan datan ja tekoälyn hyödyntämiseen ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Kaupunkien päästövähennysohjelmissa korostuvat liikenteen ja asumisen päästöjen vähentäminen, ja tästä syystä projektissa keskitytään rakennusten energiankulutukseen ja liikenteen päästöihin.

Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelmassa on iso panostus datan ja tekoälyn hyödyntämiseksi. Niitä hyödyntämällä voimme optimoida ja vähentää rakennusten energiankulutusta ja ohjata liikennevirtoja, sanoo Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Mikko Rusama.

Projektin kaupungit ovat sitoutuneet tulemaan hiilineutraaleiksi: Kööpenhamina tavoittelee tätä jo vuonna 2025, Helsingin tähtäin on vuodessa 2035 ja Stavangerin 2040 sekä Pariisin ja Tallinnan maali on vuodessa 2050. Amsterdam aikoo vähentää päästöjään 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.

Esikaupallisiin hankintoihin kaikkiaan 4,6 miljoonaa euroa

Kaupungit käyttävät esikaupallisen hankinnan prosessia ohjaamaan ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. Ideana on, että hankinnoista päättävät kaupungit määrittelevät aluksi tarpeensa ja vaatimuksensa tekoälyä hyödyntäville ratkaisuille, joiden kohteena tässä hankkeessa ovat liikenteen ja energiankulutuksen päästövähennykset.

Ratkaisujen kehittämisestä tehdään tarjouspyyntö yrityksille ja muille potentiaalisille tahoille, jotka voivat tarjota vielä kaupallistamattomia ratkaisujaan, joissa voidaan käyttää tekoälyn lisäksi muita teknologioita, kuten 5G, IoT eli esineiden internet, big data ja avointa dataa.

Kaikkien kaupunkien esikaupallisiin hankintoihin on projektissa osoitettu 4,6 miljoonaa euroa.

Projekti etenee vuoden 2020 aikana ensin kaupunkien haasteiden valmistelulla ja avoimella markkinavuoropuhelulla, ja vuoden lopussa julkaistaan kansainvälinen tarjouspyyntö energiaan ja liikenteeseen liittyvistä ratkaisuista.

Lisää aiheesta:
A14cities – tekoälyllä kohti hiilineutraaleja kaupunkeja/Forum Virium

Kuva: Antti Pulkkinen