Asfaltilla kertyy vettä lammikoksi. Suojatiellä seisovalta henkilöltä näkyvät saappaat.

Tekoäly auttaa tunnistamaan vettä läpäisevät ja läpäisemättömät pinnat

Ensimmäistä kertaa Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY hyödyntää tekoälyä hiekka- ja asfalttipintojen erotteluun. Veden läpäisevyystietoa tarvitaan muun muassa sade- ja sulamisvesien hallinnan suunnittelussa.

Avoimena datana käytettävissä oleva maanpeiteaineisto kertoo, miten paljon alueella on vehreää ja miten paljon esimerkiksi vettä läpäisemättömiä alueita. Tietoa tarvitaan muun muassa hulevesisuunnittelussa.

Tähän asti on kartoitettu ilmakuvatulkinnan menetelmin vettä läpäisemättömien ja läpäisevien pintojen määrää. Se ei ole kuitenkaan tuottanut riittävän hyvää erottelua. Nyt tekoälymenetelmät lupaavat parannusta hankalaan hiekka- ja asfalttipintojen erotteluun.

Uusin maanpeiteaineisto luokittelee alueet vettä läpäisemättömään pintaan, viherpintaan, avokallioon, paljaaseen maahan ja vesialueiksi. Aineistoa käytetään muun muassa hulevesiselvityksissä ja ympäristön tilan seurannassa. Aineisto valmistuu tänä syksynä.

Lisää aiheesta
HSY

Kuva: Roy Koto