Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista infotilaisuus tiistaina 27.11.

Tattarisuon biolämpölaitoksen ympäristövaikutuksista järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 27. marraskuuta Puistolan peruskoululla (Koudantie 2) kello 17.00 - 20.00. Tilaisuudessa on mahdollisuus tutustua arvioinnin tuloksiin esittelypisteissä ja keskustella arvioinnin laatijoiden ja Helenin edustajien kanssa.
 
Helen valmistautuu luopumaan kivihiilen käytöstä vuonna 2029 hallituksen linjauksen mukaisesti. Nopein tapa korvata kivihiiltä on biomassa, siksi selvityksen alla on uusien biolämpölaitosten rakentaminen Helsinkiin. 
 
Tattarisuolle suunniteltavasta biolämpölaitoksesta on vuoden 2018 ajan tehty lakisääteistä ympäristövaikutusten arviointia (YVA), jossa arvioidaan biolämpölaitoksen vaikutuksia ympäristöön ja ihmisiin. Arvioinnin tuloksia kuvaava YVA-selostus on valmistunut, ja hankkeessa yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ELY-keskus järjestää siitä yleisötilaisuuden. 
 
YVA-selostus on nähtävillä 16.11.2018 - 11.1.2019 seuraavissa paikoissa: Malmin kirjasto, Puistolan kirjasto sekä verkossa www.ymparisto.fi/tattarisuonlampokeskusYVA

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 11.1.2019.
 
Lisätietoja Tattarisuon suunnitelmista, YVA-prosessista sekä aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia sivulla: helen.fi/tattarisuo.

Lisää aiheesta:
Helenin tiedote

JAA