Stadin osaamiskeskus vauhdittaa maahanmuuttajien pääsyä työelämään

Stadin osaamiskeskuksen toiminta on käynnistynyt ripeästi. Osaamiskeskus yhdistää uudella tavalla oppimisen tuen, koulutuksen ja työllistymispalvelut sekä ammattisanastoa vahvistavan kielikoulutuksen. Palvelut on tarkoitettu yli 17-vuotiaille helsinkiläisille oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.

Viime kesänä perustetulla osaamiskeskuksella on reilut 300 asiakasta, joista valtaosa on jo saanut osaamiskeskuksen kautta opiskelu-, työkokeilu- tai työpaikan. Stadin osaamiskeskukseen tullaan TE-toimiston tai sosiaali- ja terveysviraston kautta. Osaamiskeskuksen asiakkaiden osaaminen ja kielitaito kartoitetaan ja tämän pohjalta rakennetaan jatkoväylä opintoihin ja työelämään. Osaamiskartoituksia järjestetään joka toinen viikko.

Osaamiskeskusta johtaa Helsingin kaupungin opetusvirasto. Yhteistyössä ovat mukana sosiaali- ja terveysvirasto, kaupunginkanslian elinkeino-osasto ja Uudenmaan TE-toimisto. Tiimissä toimii projektipäällikön lisäksi muun muassa opettajia, työelämävalmentajia, yrityskoordinaattori, sosiaali-ja terveystoimen asiantuntijoita sekä TE-hallinnon asiantuntija.

”Moniammatillisen tiimin avulla voimme rakentaa asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä koulutusta. Yritysyhteistyöstä vastaava koordinaattori ja omakieliset työvalmentajat ovat apuna madaltamassa yritysten kynnystä palkata heikommin kieltä osaavia ammattilaisia. Opiskelijoidemme motivaatio on todella hyvä. Riittävällä tuella oppiminen onnistuu ja koulutuksen jälkeen päästään siirtymään sujuvasti työelämään”, kertoo projektipäällikkö Arja Koli Stadin osaamiskeskuksesta


Lisää aiheesta:

Stadin osaamiskeskus

JAA