HUSin seksuaaliväkivallan uhrien tukikeskuksessa jo yli tuhat ensikäyntiä - Määrä kasvanut viime vuosina

HUSin Seri-tukikeskus on hoitanut 2,5 vuoden aikana 1049 seksuaaliväkivallan uhria. Käyntien määrä on kasvanut kahdessa vuodessa jonkin verran. Valtaosa tukikeskuksen asiakkaista on naisia. 

Tukikeskus perustettiin 2017. Se on Suomen ensimmäinen yli 16-vuotiaiden seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden matalan kynnyksen tukiyksikkö, jossa asiakas saa kokonaisvaltaisen avun yhdestä paikasta. Keskus sijaitsee Naistenklinikalla.

Tuki sisältää oikeuslääketieteellisen näytteenoton raiskauksen uhrilta, tilanteen kokonaisarvion, tuen lähipäivien selviytymiseen, psyykkistä tukea traumaattisesta kokemuksesta toipumiseen ja hoidon jatkosuunnitelman.

-Käyntien määrä on lisääntynyt kahdessa vuodessa jonkin verran. Poliisi ja muut viranomaiset osaavat ohjata seksuaalirikosten uhrit tukikeskukseen ja yhteistyö toimii mutkattomasti, Seri-tukikeskuksen osastonlääkäri Riina Korjamo kertoo. - Suurin osa Seri-tukikeskukseen hakeutuneista on alle 30-vuotiaita naisia. Arvelemme silti, etteivät kaikki seksuaalista väkivaltaa kokeneet, esimerkiksi miehet tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneet, hakeudu tarvittavissa määrin avun piiriin.

Vuorokauden ympäri auki olevaan HUS Seri-tukikeskukseen voi hakeutua itse, omaisten kanssa tai viranomaisen ohjaamana. Tukikeskuksen ovat perustaneet Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) yhteistyössä Naistenklinikan kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö on tukenut valmistelutyötä ja rahoittanut hanketta. Perustamisen taustalla on Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta.

Seri-tukikeskustoiminta on laajentunut myös muihin yliopistosairaalakaupunkeihin. 

Lisää aiheesta
Seri-tukikeskus seksuaaliväkivallan uhreille
HUS


JAA