Lukuja sairastamisesta kaupungilla. Kuva: Julia Kivelä / Helsingin kaupunki

Unettomat yöt, tupakointi ja liikkumattomuus tuovat sairaus­poissaoloja – Määrä kuitenkin laskussa

Sairauspoissaoloja kertyy eniten niille, joilla on useita epäterveelliseksi laskettavia elintapoja. Tupakointi, huono unenlaatu ja vähäinen liikunta aiheuttavat eniten sairauspoissaoloja ja kaupungille kuluja. Asia käy ilmi Helsingin yliopiston tekemästä Helsinki Health Study -tutkimuksesta, jossa on seurattu Helsingin kaupungin työntekijöiden terveyttä ja elinoloja 17 vuoden ajan.

Noin kolmasosa kaupungin työntekijöistä kertoo kärsivänsä usein unettomuudesta. Unettomien määrä on tutkimuksen aikana lisääntynyt, kun sen sijaan säännöllisesti tupakoivien määrä on laskenut. Noin 15 prosenttia kaupungin työntekijöistä tupakoi viime vuonna säännöllisesti, kun tutkimuksen alkuaikoina, vuonna 2000, naisista tupakoi liki 23 prosenttia ja miehistä 27 prosenttia.

– Tällä hetkellä noin 40 prosenttia työntekijöistä liikkuu riittävästi. Mikäli työntekijät liikkuisivat enemmän, voitaisiin lyhyiden sairauspoissaolojen vähenemisen kautta saavuttaa noin 1,2 miljoonan euron säästöt vuodessa suorina palkkakustannuksina mitattuna, dosentti Noora Kanerva Helsingin yliopistosta kertoo.

Tukevia palveluja kohdentamalla voidaan sairauspoissaolojen määrään ja niistä kaupungille aiheutuviin kuluihin vaikuttaa.

– Tutkimustieto on arvokasta, sillä hyödynnämme sitä nimenomaan työelämän kehittämisen pohjaksi, kaupungin henkilöstöjohtaja Marju Pohjaniemi kertoo.

 Helsingin työntekijät sairastavat aiempaa vähemmän

Toinen tutkimuksen keskeisistä havainnoista liittyy nuoriin, alle 35-vuotiaisiin työntekijöihin.

– Vaikka alle 35-vuotiaat työntekijät käyttävät työterveyshuollon palveluja yleisesti ottaen vähän, osalla nuorista käynnit ovat yleisiä ja toistuvia. Tämä kymmenen prosentin joukko käyttää 40 prosenttia palveluista, tutkija Jaakko Harkko Helsingin yliopistosta kertoo.

Harkko painottaa, että työsuhteen ensimmäisinä vuosina paljon terveyspalveluita käyttävien joukon tunnistaminen tarjoaa mahdollisuuksia toimenpiteiden kohdentamiselle.

– Kaupunki on käynnistänyt hankkeen nuorten ja työuran alussa olevien tukemiseksi. Hankkeessa pyritään vaikuttamaan niihin tekijöihin, joiden avulla nuorten työntekijöiden työhyvinvointia voidaan vahvistaa, kaupungin työhyvinvointipäällikkö Titi Heikkilä kertoo.

Sairauspoissaolot vähenivät kaupungilla merkittävästi vuoden 2017 aikana. Vähenemistä tapahtui nimenomaan lyhyiden sairauslomien määrässä, ja työpäiviä oli yli 55 000 enemmän kuin edellisvuonna. Sairauspoissaolojen vähenemisen kautta kaupunki saavutti yli 10 miljoonan euron säästöt.

Helsingin yliopiston kansanterveystieteen osastolla tehtävä Helsinki Health Study -tutkimus on seurannut noin 9000 kaupungin työntekijän hyvinvointia ja jaksamista vuodesta 2000 lähtien. Tutkimuksen tulosten kautta on löydetty niitä tekijöitä, jotka ennustavat työntekijän työssä jaksamista ja työkyvyttömyyttä.

JAA