Suomenlinna. Kuva: 110th Street Productions

Restauroinnin ammattilaiset kokoontuvat Suomenlinnassa

Restauroinnin ammattilaiset kokoontuvat Valtio restauroi II -seminaariin torstaina 14. marraskuuta Suomenlinnassa. Seminaari on suunnattu erityisesti alan asiantuntijoille ja opiskelijoille. Kaikki aiheesta kiinnostuneet pääsevät seuraamaan suoraa lähetystä kello 9.30 alkaen netissä.

Merkittävä määrä kulttuurisesti arvokkaiden kiinteistöjen rahallista arvoa on mahdoton mitata. Arvioita on kuitenkin esitetty esimerkiksi Suomenlinnan rakennuskannasta. Jos Suomenlinnan 250 rakennusta ja linnoituslaitetta rakennettaisiin uudestaan, niiden jälleenhankinta-arvo olisi konsulttilaskelman mukaan noin 900 miljoonaa euroa.

Arvokkaan rakennusperinnön vastuullinen käyttäminen vaatii ymmärrystä ja asiantuntemusta. Toista kertaa järjestettävässä Valtio restauroi -seminaarissa aiheena on tieto

Restaurointi vaatii tietoa, taitoa ja ymmärrystä

Rakennuksen restauroinnilla tarkoitetaan kohteen kulttuurihistoriallisen arvon säilymisestä huolehtivaa korjaamista.

Restaurointi ei ole pelkästään teknistä tietoa ja toteuttamista. Tarvitaan aktiivista tiedon, taidon ja ymmärryksen vuorovaikutusta, jotta rakennuksen arvot pystytään ensin konkretisoimaan ja sitten korjauksissa säilyttämään.

Suunnittelu alkaa tiedon keräämisestä ja kohteen tutkimisesta. Aiemmissa korjauksissa, ylläpidossa ja käytössä kertynyt arvokas kokemus ja tieto hankitaan arkistosta ja haastatteluin. Rakennuksen tutkiminen antaa tietoa rakennustavasta ja -materiaaleista sekä vaurioitumisen, kulumisen, korjausten ja muutosten historiasta.

Korjausten suunnittelun edistyessä tutkimus tarkentuu korjauskohteisiin sekä tarvittaviin materiaaleihin ja -tekniikoihin. Millaisia korjauksia ja muutoksia tarvitaan, miten ne ajoitetaan, mitoitetaan ja kohdistetaan? Valinnoissa punnitaan teknistä tietoa, kohteen kulttuurihistoriallista merkitystä sekä käytön tarpeita.

Restauroinnilla on oltava jatkuvuutta. Toimenpiteiden dokumentointi ja ymmärryksen jakaminen ovat tärkeä osa kohteen hoitoa ja tulevia korjauksia. Vaikka tekijät ja suunnittelijat aikojen saatossa vaihtuvat, tiedon tulee säilyä.

Lisää aiheesta

Valtio restauroi II- seminaari Suomenlinnassa 14.11.2019. Seminaarin ohjelma ja tallenteet
Suora lähetys 14.11. klo 9.30


JAA