Raidejokerin kustannusarvio nyt 367 miljoonaa euroa

Raide-Jokerin uusimman kustannusarvion mukaan radan kokonaiskustannukset ovat 367 miljoonaa euroa vuoden 2015 hintatasossa. Lopullinen kustannusarvio selviää tammikuussa

Raide-Jokeri toteutetaan allianssimallilla, jossa hankkeen tilaajat, suunnittelijat ja urakoitsijat on yhdistetty yhdeksi organisaatioksi. Kehitysvaiheen tärkeimpiä tehtäviä on saavuttaa kaikkien osapuolten kesken yhteisymmärrys hankkeen toteuttamisen kustannuksista. Suunnittelun tarkentuessa myös kustannusarvio tarkentuu.

Edellinen, kesäkuussa 2018 julkaistu arvio tavoitekustannuksesta oli 355 miljoonaa euroa. Helsingin ja Espoon valtuustojen hyväksymä, hankesuunnitelman mukainen radan kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa.

Suurimpia muutoksia on HKL:n mukaan tapahtunut työnaikaisissa rakenteissa ja järjestelyissä, johtosiirtojen määrässä sekä hajavirtaeristyksen tarpeessa. Lisäksi käytetyt yksikköhinnat ovat muuttuneet muun muassa katurakenteiden, radan sähköistyksen ja tukimuurien osalta.

Raide-Jokerin lopullinen kustannusarvio valmistuu tammikuun 2019 lopussa. Tavoitteena on, että rakentaminen alkaa kesäkuussa 2019.

Mikäli Raide-Jokeria ei onnistuta kehitysvaiheessa suunnittelemaan niin, että aiemmin hyväksytyssä 275 miljoonan euron budjetissa pysytään, siirtyy kustannusarvio uudelleen Helsingin ja Espoon valtuustojen käsiteltäväksi.

Lisää aiheesta
HKL:n tiedote

JAA