Pikaraitiovaunun sisätilat

Pyöräily ja jalankulku kiertoreiteille Maaherrantieltä huhtikuun alussa

Uuden pyöräilyn ja jalankulun väylän rakentaminen Maaherrantielle Raide-Jokerin töiden yhteydessä sulkee Oulunkyläntien ylittävän jalankulun ja pyöräilyn sillan liikenteeltä 6.4.2020 alkaen. Lisäksi Raide-Jokerin muut rakennustyöt sekä alueella alkavat talonrakennustyömaat aiheuttavat Oulunkylän aseman ja Vantaanjoen välille mittavia työnaikaisia järjestelyjä. Tästä syystä radanvartta ja Vantaanjoen suuntaan kulkeva jalankulku ja pyöräily ohjataan Maaherrantieltä sujuville kiertoreiteille jo kauempaa.

Oulunkyläntien ylittävä silta kunnostetaan kauttaaltaan ja sitä levennetään noin neljän metrin verran. Työ aloitetaan huhtikuun alussa, ja se kestää elokuulle. Silta pysyy suljettuna koko tämän ajan. Kiertoreittijärjestely joudutaan kuitenkin pitämään voimassa syksyyn 2022 saakka, koska muut työt jatkuvat alueella. Pikaraitiotietä rakennettaessa tehdään samalla uutta pyöräilyn ja jalankulun väylää Oulunkylän asemalta Vantaanjoelle saakka. Lisäksi Maaherrantieltä aletaan purkaa muita vanhoja siltoja ja rakentaa uusia, kun bussi 550 siirtyy kiertoreitille maaliskuussa 2021.

Raide-Jokerin etenemistä turvataan poikkeustilanteessa

Vallitsevassa tilanteessa rakennusalalla pyritään turvaamaan yhteiskunnallisesti tärkeimpien hankkeiden eteneminen kriisistä huolimatta. Raide-Jokeri on priorisoitu tällaiseksi hankkeeksi, sillä sen valmistumisen myöhästyminen aiheuttaisi suuria taloudellisia menetyksiä kaikille osapuolille, niin tilaajille kuin toteuttajillekin. Raide-Jokerilla on myös laajempaa vaikutusta pääkaupunkiseudun kehitykseen ja työllisyyteen, sillä monet pienemmät hankkeet ovat aikataulullisesti kytköksissä uuden raitiotieyhteyden syntymiseen.


JAA