Suurimmat vaikutukset liikenteeseen tulossa syksyllä seitsemällä alueella. Kuva: Raide-Jokeri

Raide-Jokerin työmaat vaikuttavat syysliikenteeseen - suosi vaihtoehtoisia reittejä

Raide-Jokeri-pikaraitiotien rakentaminen on käynnissä noin 20 kohteessa. Työmaiden aiheuttamat tilapäiset liikennejärjestelyt vaikuttavat liikenteeseen. Tänä syksynä vaikutuksia on erityisesti seitsemällä alueella. Paikoin kannattaa suosia vaihtoehtoisia reittejä.

Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutusta pääkaupunkiseudun liikenteeseen on tarkasteltu liikennevirtamallinnuksen avulla. Mallinnuksessa on huomioitu Raide-Jokerin käynnissä olevien työmaiden vaikutus liikenteen nykytilanteeseen sekä yhteisvaikutuksia muiden suurimpien liikennehankkeiden kanssa.

Työmaat vaikuttavat syysliikenteeseen eniten seitsemällä alueella:

1. Otaniemessä

Maarintien syyskuussa tehtävän sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy pääasiassa Tekniikantielle ja Tietotielle. Tietotien ja Tekniikantien kohdalla on syytä varautua normaalia pidempiin matka-aikoihin etenkin aamu- ja iltapäiväruuhkan aikaan.

2. Turunväylällä Kehä I:n länsipuolella

Turunväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan, Impilahdensillan, rakennustöiden vuoksi Turunväylältä poistetaan käytöstä kaistoja ja nopeusrajoituksia alennetaan siltatyömaan kohdalla. Tällöin erityisesti Kehä I:ltä Turunväylälle siirryttäessä on odotettavissa jonoutumista.

3. Vermossa

Ravitien sulkemisen myötä henkilöautoliikenne siirtyy liikennemallissa Turuntielle, Turunväylälle ja Kehä I:lle. Turuntien linja-autoliikenteen toimivuuden kannalta on suositeltavaa käyttää reittejä Kehä I:tä Vihdintietä tai Turunväylää pitkin.

4. Haagassa

Huopalahden tunneli on suljettu moottoriajoneuvoilta 12.8. alkaen, minkä vuoksi linja-autoliikenne Haagan alueella lisääntyy. Pysäkeille pysähtyvät linja-autot aiheuttavat normaalia enemmän jonoutumista.

5. Pirkkolassa ja Maunulassa

Pirkkolantien ja Pirjontien sulkemisesta johtuen liikenne ohjautuu Metsäpurontielle, jossa myös joukkoliikenne on lisääntynyt. Vaihtoehtoisena reittinä suositellaan käyttämään Kehä I:tä tai Metsäläntietä.

6. Lahdenväylällä Maaherrantien kohdalla

Lahdenväylän ylittävän uuden pikaraitiotiesillan rakennustyöt aiheuttavat alennettuja ajonopeuksia Lahdenväylälle. Tästä johtuen Lahdenväylän liikenne siltatyömaan kohdalla hidastuu

7. Viikissä ja Itäkeskuksen ympäristössä

Viilarintiellä aloitettavista louhinnoista aiheutuu muutamien minuuttien pysäytyksiä liikenteelle. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa kulkea Viilarintien sijaan Kehä I:ä tai muita vaihtoehtoisia reittejä pitkin. Varikkotien sulun vuoksi Itäväylälle ja Kehä I:lle ohjautuu lisääntynyttä liikennettä.

Pääasiassa Raide-Jokerin työmaista ja katujen sulkemisesta aiheutuvat vaikutukset jäävät paikallisiksi ja heijastusvaikutukset pääväylille ovat maltillisia. Esimerkiksi matka-aika Kehä I pitkin Turunväylän ja Lahdenväylän välillä pitenee Raide-Jokerin työmaiden vuoksi laskennallisesti alle puoli minuuttia.

Raide-Jokerin liikennevirtamallia päivitetään säännöllisesti kulloisenkin työmaatilanteen mukaan. Tulosten perusteella voidaan esimerkiksi muokata liikennevalojen ajoituksia ja ohjelmointia mahdollisuuksien mukaan. Liikennevirtoja on mallinnettu makrotasolla aamun ja illan ruuhkahuipputunneille.

Lisätietoa Raide-Jokerin tilapäisistä liikennejärjestelyistä päivitetään Raide-Jokerin sivuilla.

Raide-Jokerin rakentaminen tuo tilapäisiä liikennejärjestelyjä pääkaupunkiseudun liikenteeseen elo–syyskuussa.
Hel.fi-uutinen 1.8.2019


JAA