Veräjä ja Maaherrantie marraskuussa 2019.

Raide-Jokerin rakennustöistä paljon muutoksia Oulunkylässä, Viikinmäessä ja Viikinkaarella

Oulunkylässä on viime syksystä lähtien kaadettu puita, louhittu ja tehty muita valmistelevia töitä Raide-Jokerin rakentamiseksi. Työt jatkuvat keväällä. Näistä aiheutuu muutoksia liikenteeseen. Osa valmistelutöistä tuottaa melua. Viikinkaaren rakennustöissä mitataan myös töistä aiheutuvaa tärinää. Raide-Jokerin rakennustöiden kokonaiskesto Viikinkaarella ja Oulunkylässä on noin kaksi vuotta.

Ensimmäinen suurempi uusi järjestely on luvassa Oulunkylän aseman kohdalle: Raide-Jokerin töiden yhteydessä kunnostetaan ja levennetään nelisen metriä Oulunkyläntien ylittävää jalankulun ja pyöräilyn siltaa. Silta suljetaan töiden ajaksi kokonaan liikenteeltä, ja jalankulku ja pyöräily ohjataan kiertoreiteille. Siltatyö aloitetaan näillä näkymin huhtikuun alussa. Se kestää elokuulle. Oulunkylän aseman luona alkavat kaivutyöt nykyisen jalankulun ja pyöräilyn väylällä. Tämä aiheuttaa osaltaan kiertoreittejä jalankululle ja pyöräilylle.

Puita kaadetaan maaliskuussa Maaherrantiellä välillä Otto Brandtin tie – Lahdenväylä. Huhtikuussa Käskynhaltijantiellä on odotettavissa muutoksia liikennejärjestelyitä. Moottoriajoneuvoille säilytetään kuitenkin kaistat molempiin suuntiin, ja jalankulku ja pyöräily kulkee koko ajan jommallakummalla puolen tietä. Vesihuoltotyöt laajenevat myöhemmin  Kustaankartanon vanhainkodin kohdalle, Mestarintien kohdalle sekä Tuusulanväylän tuntumaan.

Huhtikuussa on odotettavissa kovaa melua aiheuttavia työvaiheita paalutuksesta louhintaan.

Viikinkaarella seurataan töistä aiheutuvaa tärinää 

Viikinkaarella nykyinen, kadun alla oleva kunnallistekniikka siirretään tulevan raitiotien kohdalta kadun reunoille, minkä jälkeen rakennetaan tärinää vaimentava paalulaatta tulevien raiteiden alle. Seuraavaksi tehdään ratarakenteet ja kadun pintarakenteet. 

Parhaillaan suunnitellaan rakentamisenaikaisia kulkureittejä ja kiinteistöjen pelastusreittejä yhdessä kiinteistöjen edustajien ja viranomaisten kanssa. Yliopiston ja muiden toimijoiden herkät tutkimuslaitteet ja niiden käyttö huomioidaan seuraamalla töiden aiheuttamaa tärinää.

Maaliskuussa Viikinkaarella kaadetaan puita, perustetaan työmaatukikohta ja rakennetaan kulkureittejä ja pysäköintialueita.

Aluksi Viikinkaarella työt ovat lähinnä kaivamista, putkiasennuksia, täyttämistä ja kevyttä tiivistystyötä. Kesäkuussa on suunnitteilla koepaalustusta. Sen avulla etsitään optimaalisia työtapoja seuraamalla paalutuksen aiheuttamaa tärinätasoa kiinteistöissä.

Monenlaiset työt valmistelevat Raide-Jokerin rakentamista keväällä  Oulunkylässä, Viikinmäessä ja Viikissä. Tarkat tiedot rakennustöistä ja niiden vaikutuksista lähiympäristöön kerrotaan aluekohtaisesti Raide-Jokerin sivuilla.

Kuva: Helsingin kaupungin aineistopankki