Simulaatiossa mallinnettiin liikenteen aiheuttamien pienhiukkasten kulkua vaihtoehtoisilla kasvustoilla.

Puulajien vaihtelu tuo puhtaimman kaupunki-ilman

Kuinka kaupunkibulevardin puusto vaikuttaa ilman pienhiukkasten pitoisuuksiin? Helsingin yliopiston mallinnuksessa selvisi, että puhtainta ilma oli katutasolla silloin, kun bulevardille sijoitetaan kolmeen riviin eripituisia puita.

Helsingin yliopiston Ilmakehätieteen keskuksen (INAR) tutkimuksessa mallinnettiin, kuinka erilaiset katupuuvaihtoehdot ja niiden sijoittelu vaikuttavat ilman laatuun katutasolla. Tutkimus tehtiin yhteistyössä Helsingin yliopiston, Helsingin kaupungin sekä Ilmatieteen laitoksen kanssa.

Parhaaksi osoittautui vaihtoehto, jossa katukuilun keskellä oli rivi korkeampaa lehmusta ja sivuilla rivit matalampaa ruotsinpihlajaa. Tutkimus on hyvä esimerkki siitä, miten Helsingin kaupunkitila toimii kotimaassa tehtävälle globaalille kärkitutkimukselle alustana.

Kaupunki on ollut pitkään mukana kaupungin ilmanlaatuun ja ilmansuojeluun liittyvissä tutkimuksissa ja toiminnassa. Kantakaupunkimaiset bulevardikadut, joille sijoittuu erilaisia toimintoja, kuten palveluja, liikkumista, asumista ja työpaikkoja, on aktiivista toiminnallista katutilaa, joissa ilmanlaatua voidaan aiempaa enemmän suunnitella viimeisintä tietoa ja kehittyvää tutkimusta hyödyntäen. Tuulinen tai puuton bulevardikatutila ei ole viihtyisä.  Jatkossa virtuaalinen ennakkosuunnittelu 3d-mallentamisella ja testaamisella jo kaavoituksen varhaisessa vaiheessa voi antaa entistä paremmat edellytykset suunnitella katutilojen tuulettuvuutta.

Eurooppalaisessa Metrex-verkostossa on juuri perustettu yhteiseurooppalainen asiantuntijaryhmä nimeltään From Roads to Streets, aiheenaan bulevardisointi. Kiinnostus Helsingin konseptia ja katutilojen suunnittelua ja jo tehtyä tutkimusta kohtaan on kasvanut. Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala on Metrex-verkoston ja sen hallituksen jäsen.

Lisää aiheesta: