Suoraan sisältöön
A A A
Havainnekuva Liikennevirasto

Kehän yli rakennettu puistosilta avattu

Kehä I:n eritasoliittymä sekä muut uudet väylät Kivikon kohdalla on avattu  liikenteelle. Kehän yli on rakennettu puistosilta. Se yhdistää Viikin ja Kivikon ulkoilualueet. Puistosillalla jatketaan vielä vihertöiden viimeistelyä, mutta siltaa pitkin voi jo kävellä tai pyöräillä. Sillan virallisia avajaisia vietetään 1. syyskuuta.

Puistosilta on rakennettu miellyttäväksi liikkua. Korkeareunaiselta sillalta ei juurikaan kuule tai huomaa liikennettä. Talveksi sillalle tehdään latu.

Ekologista rakentamista

Kivikontien eritasoliittymän rakentamisessa on hyödynnetty runsaasti uusiomateriaaleja. Rakennusten purkujätteestä ja betoniteollisuuden ylijäämämateriaalista tehtyä betonimursketta on käytetty tie- ja katurakenteissa jopa 90 000 tonnia. Samalla säästyy vastaava määrä neitseellistä kiviainesta sekä huomattavasti kaatopaikkatilaa.

Uusiomateriaali on ympäristöystävällisyyden lisäksi kestävää. Betonimurskeen tekniset ominaisuudet voivat olla jopa perinteistä kiviainesta paremmat. Betonimurskeesta tehtyjen rakenteiden käyttöikä pidentyy. Tällä säästetään rakennuskustannuksissa.

Lisäksi työmaalla pintamaasta ja massanvaihdosta saadusta turpeesta jalostetaan kasvualustoihin ja nurmetukseen multaa.

Lisää aiheesta
Uudet väylät avataan alkuviikolla liikenteelle Kivikossa
Liikennevirasto
Uudet väylät -kartta autoille ja kevyelle liikenteelle
Kehä 1 Kivikontie -hanke, Liikennevirasto
 

JAA