Pitäjänmäentiellä läpikulkukielto voimaan 2. maaliskuuta

Raide-Jokerin pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Pitäjänmäentiellä. Strömbergintien ja Vihdintien välillä Pitäjänmäentien kaikki kadun rakenteet uusitaan: kadun alla kulkevat vesihuollon putket, kaukolämpöä, sähkö- ja telekaapelit, jalankulku- ja pyörätiet, autojen ja linja-autojen kaistat ja valaistus.

Pikaraitiotie rakennetaan katusuunnitelmien mukaisesti Pitäjänmäentien keskiosaan. Rakennustöiden vuoksi Pitäjänmäentie suljetaan autoilun läpikululta 2.3.2020. Kiinteistöille ajo on kuitenkin koko ajan mahdollista, ja joukkoliikenne kulkee Pitäjänmäentietä pitkin. Purotien ja Pitäjänmäentien risteys on työalueena, ja kulku Purotielle tapahtuu Kutomotien kautta 24.2. alkaen.

Jalankulun ja pyöräilyn reitteihin tulee muutoksia ajoittain rakennustöiden edetessä. Muutokset opastetaan maastossa. Kadulla tehtävät työt etenevät vaiheissa. Ensimmäiseksi työt aloitetaan Purotien ja Pitäjänmäentien risteyksessä helmikuun lopussa, ja maaliskuun alussa Pitäjänmäentien pohjoispuolen kaistoilla välillä Strömbergintie–Takomotie. Sen jälkeen työt etenevät pikkuhiljaa samanaikaisesti kohti Haagaa ja eteläpuolen kaistoja.

Rakentamisen työvaiheista aiheutuu jonkin verran melua lähiympäristöön. Rakennustyöt kadulla jatkuvat suunnitelman mukaan vuoteen 2023 asti. Läpiajo Pitäjänmäentiellä palautuu tämänhetkisen arvion mukaan loppuvuonna 2022.

Strömberginpuiston kohdalta kaadetaan katupuita

Pitäjänmäentien pohjoispuolelta S-Marketin ja Pajamäentien väliltä kaadetaan katupuita. Puunkaato kestää noin viikon. Pohjoispuolen jalankulku- ja pyörätie poistuu käytöstä maanantaina 24.2. Pitäjänmäentielle istutetaan rakennustöiden valmistuttua uusia katupuita.

Tunnelin rakentaminen aloitetaan hiekkasiilon kautta

Pikaraitiotie alittaa Patterimäenpuiston osittain tunnelissa. Koska tunneli on kriittinen pikaraitiotien liikennöinnin aloittamisen kannalta, aloitetaan työt Arinatien puolella sijaitsevan hiekkasiilon kautta. Näin minimoidaan viivästysten vaikutukset kustannuksiin ja kokonaisaikatauluun.

Työt aloitetaan helmikuun lopussa vesijohtotöillä ja tukikohdan rakentamisella. Työmaatukikohta rakennetaan Takkatien ja kiinteistön Arinatie 2 väliselle katuosuudelle. Sen vuoksi läpiajomahdollisuus Takkatien ja Arinatie 2:n välillä katkeaa, ja kulku Arinatien kiinteistöihin tapahtuu Takkatien kautta. Myös kadunvarsipysäköinti kyseisellä osuudella poistuu. Jalankulkuun ja pyöräilyn reitteihin ei tule muutoksia.

Lisää aiheesta:

Raide-Jokerin sivuilla vaiheistuskartta kuvana

Raide-Jokeri

Uutinen julkaistu 25. helmikuuta ja tuoreutettu 2. maaliskuuta.

JAA