Pikaraitiotien rakennustyöt etenevät Pakilantielle

Raide-Jokerin rakennustyöt Pakilantiellä ja Tuusulanväylän ylittävällä sillalla alkavat helmi–maaliskuussa 2020. 

Katusuunnitelman mukaisesti pikaraitiotie kulkee Pakilantien ja Käskynhaltijantien keskellä, ja Tuusulanväylän ylittävää siltaa muokataan vastaamaan uusia suunnitelmia. Pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä saneerataan myös muut kadun rakenteet mukaan lukien jalankulku- ja pyöräväylät.

Parhaillaan tehdään valmistelevia töitä Pakilantien alittavan jalankulku- ja pyörätien kohdalla, jossa Pakilantien pohjoisreunaan rakennetaan tukimuuri rajaamaan katualuetta. Tuusulanväylän sillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa helmi–maaliskuun vaihteessa. Liikenne kulkee sillalla koko ajan.

Samaan aikaan sillan rakentamisen kanssa aloitetaan työt Pirjontien liikenneympyrän ja Tammiontien välisellä osuudella,  Viimeiseksi, arviolta loppuvuonna 2021, aloitetaan rakennustyöt tulevan pysäkin kohdalla eli Maunula-talon edustalla.

Kadun rakentaminen pitää sisällään muun muassa runsaasti kunnallisteknisten johtojen ja putkien siirtoa ja uusimista ja maaperän vahvistamista ennen katu- ja ratarakenteiden rakentamista.

Pakilantie kavennetaan työmaa-alueen kohdalla kaksikaistaiseksi, eli moottoriajoneuvojen käytössä on yksi kaista kumpaankin suuntaan. Jalankulku ja pyöräily onnistuvat koko rakentamisen ajan vähintään jommallakummalla puolelle katua. Myös lopputilanteessa eli Raide-Jokerin valmistuttua Pakilantie on kaksikaistainen, ja jalankululle ja pyöräilylle on kummallakin puolella katua omat kaistansa.

Kokonaisuudessaan työt Pakilantiellä jatkuvat vaiheittain vuoteen 2022 asti. Raide-Jokerin työt ovat käynnissä myös Oulunkylässä Käskynhaltijantiellä.

Lisää aiheesta:

Raide-Jokeri


JAA