Pitäjänmäentien puoleisen suuaukon rakentamisalue.

Patterimäen tunnelin itäpään rakennustyöt alkavat

Patterimäen tunnelin itäisen eli Pitäjänmäentien puoleisen suuaukon rakentaminen alkaa puunkaadoilla tänään maanantaina 15. helmikuuta. Patterimäen puiston länsiosan töitä puidenkaatoineen ei voida vielä aloittaa. Länsiosaa koskeva täytäntöönpanokielto on voimassa, kunnes korkein hallinto-oikeus on käsitellyt asian. Muualla Raide-Jokerin rakentaminen etenee reitin varrella.

Raide-Jokeri-pikaraitiotien reitti kulkee Patterimäen puiston pohjoisreunassa ja alittaa sen osin tunnelissa. Rakennustöiden aloitus Patterimäen puistossa on viivästynyt valitusten vuoksi.

Raide-Jokerin rakentaminen ei vaikuta liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkaan Patterimäen puiston itäosassa. Helsingin kaupungin ympäristötarkastajan maastokatselmuksella ei havaittu viime viikolla merkkejä liito-oravasta työmaa-alueella.

Itäpään suuaukon rakentaminen on suuritöisempää kuin länsipään. Puunkaatojen jälkeen tunnelin itäpään rakentaminen jatkuu pintamaiden poistolla ja kallion louhinnalla. Tunneli on louhittu Arinatien hiekkasiilon kautta suuaukkoja vaille valmiiksi.

Patterimäkeä lukuun ottamatta Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät kaikkialla suunnitellussa aikataulussa ja paikoin jopa sitä edellä.

Pikaraitiolinja rakennetaan kahden kaupungin, Helsingin ja Espoon välille. Liikennöinti alkaa Itäkeskuksen ja Keilaniemen välillä vuonna 2024. Raideyhteys korvaa Helsingin seudun vilkkaimmin liikennöidyn bussilinjan 550:n.

Lisää aiheesta
Raide-Jokerin rakentamisen edistymistä voi seurata katukohtaisesti

Pakilantiellä louhitaan kalliota helmikuussa 2021