Olosuhdemittari auttaa tehostamaan kodin energiankäyttöä

Sähkönkulutusmittareita kaupunkilaiset ovat voineet lainata kirjastoista jo aiemmin. Nyt mittarikokoelmaan on tullut täydennystä kosteus-, desibeli-, pintalämpötila- ja radonmittareilla sekä rakenneilmaisimilla. Mittareiden avulla asiakkaat voivat tehostaa omaa energiankäyttöään.

Kirjastot ovat lähteneet mukaan laajentamaan mittareiden lainauspalvelua. Mittareille näyttää selvästi olevan kysyntää. Oulunkylän kirjaston desibelimittari lainattiin heti.

Helen lahjoitti lokakuun toisella viikolla vietetyllä energiansäästöviikolla yhteensä 72 kodin olosuhdemittaria Helsingin kirjastoihin kaupunkilaisten lainattaviksi.

Energiayhtiö satsaa jatkossa entistä enemmän sähköisten palvelujen kehittämiseen energianeuvonnassa.

Lisää aiheesta
Helen


JAA