kuvakaappaus Metropolian videolta

Metropolialle kiitosta tulevaisuuden ennakointiin liittyvästä kehittämistyöstä

Metropolia Ammattikorkeakoulu sai Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen Karvin auditoinnissa laatuleiman. Laatuleima osoittaa, että ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä täyttää korkeakoulujen laadunhallinnan kansalliset kriteerit ja vastaa eurooppalaisia periaatteita ja suosituksia.

Koulutuksen, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamista seurataan Metropoliassa systemaattisesti. Erityismaininnan saa tulevaisuuden ennakointiin liittyvä kehittämistyö ja laadunhallinnan online-työkalujen järjestelmällinen kehittäminen.

Työelämän kanssa toteutettavat opiskelijaprojektit vahvuutena

Valinnaisena auditointikohteena oli Metropolian innovaatioprojektit. Jokainen Metropolian opiskelija osallistuu opintojensa aikana 10 opintopisteen innovaatioprojektiin, joka toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa. Auditointiryhmän mukaan MINNO-konsepti on selkeä vahvuus, joka auttaa Metropoliaa saavuttamaan strategisia tavoitteitaan.

Metropolia osallistui marraskuussa 2016 Karvin kansainvälisen asiantuntijaryhmän toteuttamaan laatujärjestelmän auditointiin. Tutkinto-ohjelmista auditointikohteina olivat musiikin AMK- ja kuntoutuksen YAMK-tutkinto-ohjelmat sekä Degree Programme in Information Technology (BA). Vapaavalintaiseksi auditointikohteeksi oli Metropolia valinnut MINNO-konseptin.

Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinnit käynnistettiin Suomessa vuonna 2005. Auditointeihin osallistuvat kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut.

Lisää aiheesta
Metropolia sai merkittävän laatuleiman 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi 
Audit of Metropolia University of Applied Sciences 2017

JAA