Lauttasaaren metroasema / Kuva: Susa Junnola, Helsingin kaupunki

Metromatkustajat nyt keväällä syksyä tyytyväisempiä matkustamiseen

Metromatkustajat olivat syksyä tyytyväisempiä matkanteon sujuvuuteen ja vaihtamiseen, selviää joukkoliikenteen kevään 2019 asiakastyytyväisyystutkimuksesta. Erityisesti läntisen osuuden metromatkustajat antoivat syksyä 2018 paremman arvion matkanteosta. 

Syksyllä 2018 länsimetron matkustajista 80 prosenttia oli tyytyväisiä matkanteon sujuvuuteen, keväällä 2019 tyytyväisten osuus oli 86 prosenttia. Tyytyväisiä liikennevälineen vaihtamisen sujuvuuteen oli syksyllä 74 prosenttia ja keväällä 78 prosenttia.

Kaikista matkustajista 86 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä joukkoliikenteeseen, eli antoi sille yleisarvosanan 4 tai 5 asteikolla yhdestä viiteen. Yleisarvosanojen keskiarvo oli 4,06. Tulokset olivat samat kuin syksyllä 2018.

Tyytyväisimpiä joukkoliikenteeseen olivat raitiovaunujen matkustajat, joista 88 prosenttia antoi yleisarvosanan 4 tai 5. Eri liikennemuotojen välillä ei kuitenkaan ollut suurta eroa, sillä myös heikoimmat arviot saaneessa metroliikenteessä tyytyväisten osuus oli 84 prosenttia.

Yleisarvosanan perusteella bussimatkustajien tyytyväisyydessä ei ole suurta vaihtelua Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja seutuliikenteessä. 

Matkustajien tyytyväisyys aikataulu- ja reittitiedon saatavuuteen palautui kevään 2016 tasolle, eli aikaan ennen Reittioppaan uudistusta. Vastaajista 88 prosenttia oli tyytyväisiä tietojen saatavuuteen, Reittioppaan pääasiallisista käyttäjistä tyytyväisiä oli jopa 91 prosenttia. Sen sijaan matkustajien tyytyväisyys opasteisiin pysäkeillä ja asemilla heikkeni. 

Lisää aiheesta:

Helsingin seudun liikenteen (HSL) tiedote


JAA