Matkuja maski kasvoillaan-

Matkustajien maskien käyttö, hiljaisuus ja ilmanvaihdon korkea taso parantavat joukkoliikenteen terveysturvallisuutta

Joukkoliikenteen tartuntariski näyttäisi olevan hyvin pieni, jos matkustajat noudattavat annettuja turvaohjeita. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksessä tutkittiin yli kahden metrin päähän kulkeutuvien hiukkasten määrää ilmassa ja niiden merkitystä joukkoliikenteen terveysturvallisuudelle.

Jos matkustajat käyttävät joukkoliikenteessä maskeja, tartuntojen riski yli kahden metrin etäisyydellä on minimaalisen pieni. Maskia käyttämällä pisaroiden ja aerosolien määrä vähenee entisestään. Joukkoliikenteelle tyypillinen tapa matkustaa hiljaisuudessa on myös eduksi: äänekäs matkustaja erittää pisaroita jopa nelinkertaisesti tavanomaiseen, hiljaiseen matkustajaan verrattuna.

Maskien käytön lisäksi olisi hyvä pitää etäisyyttä mahdollisuuksien mukaan, sillä se vähentää pisara- tai lyhyen kantaman ilmavälitteisten tartuntojen riskiä. Hyvä käsihygienia taas pienentää kosketustartunnan riskejä, kertoo tutkija Ilpo Kulmala VTT:ltä.

Myös ilman vaihtumisella liikennevälineessä on merkitystä sille, miten paljon hiukkasia on ilmassa.Tehokas keino nostaa ilman vaihtuvuutta on avata liikennevälineen ovet pysäkillä. Se voi vähentää ilman aerosolipitoisuutta jopa kolmanneksella.

Kaupunkijoukkoliikenteessä ilma vaihtuu varsin hyvin. Yhdessä liikennevälineessä tehtävät matkat ovat tyypillisesti verraten lyhyitä – keskimääräinen matka-aika HSL:n liikenteessä on raitiovaunuissa 9 minuuttia, metrossa 11, junassa 12 ja bussissa 14. Toisaalta pysähdyksiä on usein, jolloin ovet avautuvat taajaan myös normaalitilanteessa.

HSL:n joukkoliikenteessä olevan kaluston ilmanvaihto on selvityksen perusteella kansainvälisesti hyvällä tasolla. Tutkimuksessa selvitettiin ilmanvaihtoa busseissa, metrossa, lähijunissa ja raitiovaunuissa.

Maskeja käytetään HSL:n joukkoliikenteessä tällä hetkellä varsin ahkerasti. Niitä käyttää noin 80 prosenttia matkustajista. Matkustajat ovat HSL:n mukaan ansainneet kiitokset turvaohjeiden noudattamisesta.  Turvaohjeiden noudattamisella taataan turvallinen ja luotettava matkustaminen joukkoliikenteessä.

Lisää aiheesta
HSL

Kuva: Lauri Eriksson