Maltillisia korotuksia vesimaksuihin ja jätteiden lajittelu alentaa kiinteistöjen jätehuoltokustannuksia

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY kannustaa hinnoittelulla pääkaupunkiseudun asukkaita jätteiden lajitteluun. Hyötykäyttöön lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä halvempaa. Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan osaltaan tulevia investointeja. HSY:n hallitus päätti kokouksessaan 11.10. vesi- ja jätehuollon hinnastot, jotka tulevat voimaan tammikuun alusta 2020.

Veden käyttö- ja perusmaksut nousevat keskimäärin 1,1 prosenttia. Jätevesimaksu säilyy ennallaan eli 1,75 eurossa kuutiometriltä.

Kiinteistöjen hyötyjätteiden, kuten biojätteen ja muovipakkauksien maksut alenevat, sillä haluamme kannustaa pääkaupunkiseudun asukkaita lajitteluun ja jätteiden kierrättämiseen. Seuraavien jäteastioiden tyhjennyshinnat alenevat keskimäärin:

  • Biojäte -3,8 %
  • Kartonkipakkaukset -0,11 %
  • Muovipakkaukset -12,8 %

Pienmetallin ja lasin tyhjennyshinnat säilyvät ennallaan. Lajittelemattoman jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 4,7 prosenttia.

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Kiinteistöt voivat jo nyt tilata käyttöönsä astioita eri jätteiden lajitteluun.

Sortti-asemilla alkaa muovin ja tekstiilin keräys ja ne ovat hinnastossa uusina jätelajeina. Eräisiin jätteisiin, kuten palava sekajäte, kiviaines ja puu tulee hinnankorotuksia vastaamaan kustannusten nousua. Painekyllästetty puu muuttuu kuljetus- ja käsittelykustannusten nousun vuoksi maksulliseksi.

Monien kotien jätteiden kuten vaarallisen jätteen, sähkölaitteiden ja metallin, tuonti Sortti-asemille on maksutonta. Hinnoittelulla kannustetaan jätteiden lajitteluun.

Lisää aiheesta:

HSY