Taloyhtiön piha-alue.

Lisää monimuotoisuutta taloyhtiön pihoille

Taloyhtiöiden asukkailta tuli useita kehitysideoita monimuotoisuuden edistämiseksi omilla piha-alueillaan HSY:n vetämillä biodiversiteettipäivillä viime viikolla. Niin sanotun viherkävelyn ideana oli kuunnella asukkaiden ideoita pihan monimuotoisuuden lisäämiseksi muutoinkin kuin vain kaupunkiviljelyn näkökulmasta.

Hyvä tapa lisätä piha-alueen lajirunsautta on tuoda hyötykasveja. Ne tuovat lähiruokaa lautaselle  ja myös lisäävät elonkirjoa piha-alueella. Syötävät kasvit usein myös houkuttavat puoleensa pölyttäjähyönteisiä.

Päivillä keskusteltiin lähiluonnon monimuotoisuudesta ja lisättiin tietoisuutta pihan viheralueiden merkityksestä koko kaupunkiluonnon monimuotoisuudelle.

Jokainen nurmialue on potentiaalinen niitty

Biodiversiteetillä tarkoitetaan luonnon monimuotoisuutta. Sitä voidaan mitata lajirunsaudella tietyllä alueella. Täydentyvässä kaupunkirakenteessa lähiviheralueet ovat tärkeitä myös urbaanin elonkirjon kannalta.

Olemme tottuneet tiettyyn siisteyteen ja jämptiyteen kaupunkiympäristössä. Jos mietimme asiaa uudestaan, voimme huomata kauneuden rönsyilyvyydessä. Monimuotoisuuden näkökulmasta lyhyeksi leikattu nurmikko on lähellä asfalttia. On hyvä muistaa, että jokainen nurmialue on potentiaalinen niitty, kuvailee Blokgardenin Tuomas Ilander.

Biodiversiteettipäivät ovat osa kaksivuotisesta  Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina –hanketta. Siinä kokeillaan ja pilotoidaan kestäviä ratkaisuja jakamis- ja kiertotalouden edistämiseksi yhdessä taloyhtiöiden ja vihreää kasvua tukevien yritysten kanssa.

Kokeilut ja pilotit liittyvät muun muassa kestävään liikkumiseen, yhteiskäyttöön, pihaparannukseen ja kaupunkiviljelyyn sekä kiertotalousteemaiseen tapahtumatuotantoon. Ratkaisuissa ja räätälöinnissä hyödynnetään yhteiskehittämisen periaatteita.

Hanketta koordinoi HSY, ja hankepartnereina toimivat Forum Virium Helsinki, Aalto-yliopisto ja Metropolia Ammattikorkeakoulu. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. Hanke rahoitetaan osana Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia. 

Lisää aiheesta
Circular Green Blocks - Kestävät kaupunkikorttelit kiertotalouden liiketoiminnan ajureina 
HSY: Taloyhtiön asukkaat kaipaavat lisää monimuotoisuutta pihaluontoon

Kuva: Jussi Rekiaro