Kaupunkipyöriä Pasilassa.

Liikenteen vaikutus ilmanlaatuun on vähentynyt viime vuosina pääkaupunkiseudulla

HSY:n julkaiseman raportin mukaan ilmanlaatu parantui pääkaupunkiseudulla vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna. Taustalla vaikuttaa muun muassa liikenteen päästöjen vähentyminen ja ilmanlaadun kannalta suotuisa sää.

Ilmanlaatu on parantunut pakokaasujen puhdistumisen myötä

Liikenteen pakokaasujen puhdistuminen ja pitoisuuksien pienentyminen merkittävästi pääkaupunkiseudulla on johtanut siihen, että typpioksidin vuosiraja-arvot eivät ylittyneet millään Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmanlaatua mittaavalla asemalla vuonna 2019, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Maria Myllynen.

Ilmanlaatu oli hyvä tai tyydyttävä yli 90 prosenttia vuodesta kaikilla HSY:n ilmanlaatua mittaavilla asemilla vuonna 2019. Huonoa tai erittäin huonoa ilmanlaatu oli useimmin Länsiväylän varrella sijaitsevassa Espoon Friisilässä. Yleensä huonon ja erittäin huonon ilmanlaadun taustalla vaikutti katupöly, sillä liikenteen aiheuttamat pakokaasut vaikuttivat heikentävästi ilmanlaatuun vain vilkasliikenteisimmillä kaduilla kuten Helsingin Mäkelänkadulla.

Suurimmat päästölähteet olivat liikenne, puun pienpoltto ja energiantuotanto

Ilmansaasteet ovat olleet laskusuunnassa viime vuosina. Kaikki vuonna 2019 mitatut ilmansaasteiden pitoisuudet olivat vähentyneet hieman edelliseen vuoteen verrattuna, sanoo HSY:n projektisuunnittelija Saija Korhonen.

Keskeisiä ilmansaasteiden päästölähteitä pääkaupunkiseudulla liikenteen lisäksi ovat puunpoltto tulisijoissa ja energiantuotanto. Energiantuotannon vaikutus hengitysilmaan on kuitenkin vähäinen, sillä päästöt puhdistetaan tehokkaasti. Lisäksi ne leviävät kauas korkeiden piippujen ansiosta. Hengitysilmaan vaikuttaakin eniten päästöt lähellä hengityskorkeutta ja liikenteen aiheuttama katupöly.

Lisätietoja:
HSY

Ilmanlaadun mittauspaikat

Pysyviä mittauspaikkoja ovat:

 • Mannerheimintie, Helsingin keskusta
 • Mäkelänkatu, vilkasliikenteinen katukuilu
 • Kallio, kaupunkitausta
 • Vartiokylä, pientaloalue
 • Leppävaara, vilkasliikenteinen keskus
 • Luukki, alueellinen tausta
 • Tikkurila, vilkasliikenteinen keskus

Siirrettävät mittausasemat, vuosi 2020

 • Otaniemi, vilkasliikenteine alue
 • Länsisatama, sataman vaikutusalue
 • Kehä III (Varisto), pääväylä
 • Pirkkola, pientaloalue

Lisätietoja:
HSY:n pääkaupunkiseudun mittaukset

Tutustu Helsingin ilmansuojeluun.

Kuva: Kuvatoimisto Kuvio Oy