Länsimetron asema Lauttasarressa. Kuva: Susa Junnola. / Helsingin kaupunki

Länsimetro laski tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen ja vähensi Länsiväylän autoilua

Länsimetrolla on ollut merkittävä heikentävä vaikutus joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyteen. Helsingin seudun liikenteen keväällä tekemän asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan matkustajista 81 prosenttia oli joko erittäin tai melko tyytyväisiä HSL-joukkoliikenteeseen, kun vuotta aikaisemmin luku oli 88 prosenttia.

Yleisarvosana laski voimakkaimmin metroliikenteessä, jossa 75 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä HSL:n joukkoliikenteeseen tänä keväällä. Keväällä 2017 metromatkustajista tyytyväisiä oli 91 prosenttia. Lisäksi metromatkustajista kaksi kolmesta oli tyytyväisiä täsmällisyyteen, kun keväällä 2017 tyytyväisiä oli yhdeksän kymmenestä.

Metrossa tyytyväisyyden heikkeneminen johtuu ainakin osittain siitä, että metrossa on kokonaan uusia käyttäjiä, joille liityntämatka on uusi asia. Lisäksi liikennöinnissä oli keväällä häiriöitä teknisten vikojen ja HKL:n henkilöstövajeen takia. Metromatkustajien tyytyväisyys täsmällisyyteen laski jo syksyllä 2017, jolloin metrossa tehtiin länsimetron koeajoja.

Tyytyväisyys HSL:n joukkoliikenteeseen laski kevään 2018 asiakastyytyväisyystutkimuksessa myös busseissa, raitiovaunuissa ja lähijunissa. Näissä liikennemuodoissa keskimäärin 82 prosenttia matkustajista oli tyytyväisiä. Keväällä 2017 88 prosenttia bussi- ratikka ja lähijunaliikenteen matkustajista oli tyytyväisiä.

Tammikuussa 2018 länsimetron liityntäbussiliikenne korvasi suorat yhteydet Etelä-Espoosta ja Kirkkonummelta Helsinkiin. Myös Lauttasaaren linjasto uudistui.

– Otamme vakavasti metro- ja liityntäbussimatkustajien antaman palautteen. Länsimetron tuoma suuri muutos liikkumiseen on osalla matkustajista lyhentänyt ja osalla pidentänyt matka-aikoja. Metron täsmällisyydessä oli keväällä ongelmia, mikä on vaikuttanut myös itämetron asiakastyytyväisyyteen, sanoo HSL:n joukkoliikenneosaston johtaja Tero Anttila.

Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteeseen on tehty kevään ja syksyn aikana useita parannuksia. Poikkittaisyhteyksiä nopeutettiin maaliskuussa perustamalla bussilinja 544 Kivenlahden ja Leppävaaran välille. Elokuussa perustettiin uusi linja 104 ja parannettiin ja nopeutettiin bussiyhteyksiä Länsiväylän pohjoispuolella. Lokakuussa aloittaa neljä suoraa ruuhka-ajan bussilinjaa Espoonlahden suunnasta Kamppiin. Metrossa on testattu keväällä ja syksyllä tiheämpää metroliikennettä, jossa kolme neljästä metrojunasta ajaa Matinkylään asti.

–Seuraamme tilannetta koko ajan ja teemme tarvittaessa muutoksia. On myös syytä muistaa, että suuret liikennemuutokset johtavat lähes poikkeuksetta asiakastyytyväisyyden alenemiseen joksikin aikaa. Esimerkiksi kehäradan aloituksen yhteydessä asiakastyytyväisyys laski jonkin verran, Anttila sanoo.

Länsimetro vähentänyt autoilua Länsiväylällä

Länsimetro on vähentänyt autoilua Länsiväylällä. Hanasaaren mittauspisteellä Länsiväylällä henkilö- ja pakettiautoja oli elokuun jälkipuoliskolla arkena 3,1 prosenttia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Metrossa matkustaa arkipäivässä noin 300 000 ihmistä, joista reilut 50 000 nousee kyytiin länsimetron asemilta. Länsimetron vaikutusalueen busseihin nousee noin 100 000 ihmistä arkipäivässä.

Tammi–elokuun aikana espoolaisten ostamien Espoon sisäisten lippujen myynti on noussut 13 prosenttia ja espoolaisten ostamien seutulippujen myynti 10 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan.

Lisää aiheesta
HSL

JAA