Spora Senaatintorilla. Osa alkuperäistä kuvaa. Kuva: Mika Lappalainen

Sporien ja bussien kuulutuksista vammaisneuvoston esteettömyyspalkinto

Helsingin seudun liikenne sai Helsingin vammaisneuvosto esteettömyyspalkinnon raitiovaunujen ja bussien kuulutuksista maanantaina 3. joulukuuta kansainvälisenä vammaisten päivänä.

Kuulutusten avulla näkövammaiset tietävät missä ratikka tai bussi on kulloinkin menossa.
- Kuulutukset laskevat näkövammaisten kaupunkilaisten kynnystä käyttää joukkoliikennettä ja lisäävät rohkeutta matkustaa, Helsingin kaupungin vammaisneuvoston vapapuheenjohtaja Timo Lehtonen sanoo. - Aikaisemmin meidän piti yrittää päätellä tutuista mutkista tai äänistä, missä liikenneväline oli menossa. Jokainen voi kuvitella, että se ei ollut helppoa.

Vammaisten lisäksi joukkoliikenteen kuulutukset palvelevat myös vanhuksia, lapsia ja kaupungissa vierailevia matkailijoita.

HSL:n ensimmäiset seuraavan pysäkin kertovat kuulutukset tulivat raitiovaunuihin tänä kesänä, ja syksyllä kuultusten käyttö laajennettiin myös joihinkin busseihin.

Helsingin vammaisneuvosto myöntää tunnustuksen vuosittain huomionosoituksena hyvin toteutetusta työstä vammaisten hyväksi. Palkinnon voi saada niin yksilö kuin yhteisökin. Neuvosto toimii yhdyssiteenä ja vaikuttamisen välineenä kaupungin toimialojen, poliittisten päättäjien ja vammaisjärjestöjen välillä. Vammaisneuvosto vaikuttaa sellaisten kunnan toimintojen suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden yhdenvertaiselle osallisuudelle ja hyvinvoinnille, esimerkiksi liikkumiseen, terveyteen ja asumiseen.

Lisää aiheesta
Helsingin vammaisneuvosto
HSL