Liikkumistutkimuksen 2018 tuloksia infografiikkana. Kuva: HSL

Kestävien kulkutapojen osuus nuorten työmatkaliikenteessä kasvanut

Kestävien kulkutapojen eli joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn käyttö Helsingin seudun työmatkoihin on kasvanut etenkin 30–44-vuotiaiden joukossa. Kestävien kulkutapojen osuus työliikenteessä on nyt 60 prosenttia matkoista, kun syksyllä 2012 osuus oli 57 prosenttia.

Tiedot perustuvat syksyn 2018 liikkumistutkimukseen. Huomionarvoista on etenkin se, että seudun 30–44-vuotiaat asukkaat pyöräilivät enemmän ja autoilivat vähemmän kuin syksyllä 2012.  

– Ruuhkavuosiaan elävät työikäiset autoilevat tyypillisesti paljon, joten automatkojen väheneminen ja kestävien kulkutapojen käytön kasvu tässä ryhmässä on myönteinen yllätys, tutkija Elina Brandt HSL:stä sanoo.  

Naiset käyttivät joukkoliikennettä ja tekivät kävelymatkoja enemmän kuin miehet. Miehet puolestaan autoilivat ja pyöräilivät ahkerammin kuin naiset. Kävely ja pyöräily yleistyivät sekä naisilla että miehillä.

Joukkoliikenne ja kävely yhteydessä toisiinsa

Eri kulkumuotojen yhdistäminen matkalla ei tutkimuksen mukaan ole kovin tavallista, sillä 81 prosenttia matkoista tehtiin vain yhdellä kulkutavalla. Joukkoliikennematkat sisälsivät useimmiten myös kävelyä, kun taas joukkoliikenteen yhdistäminen pyöräilyyn tai autoiluun oli harvinaisempaa.  

Helsingin seudun asukkaiden joukkoliikennematkoista 73 prosenttia tehtiin ilman vaihtoja. Tavallisin tapa vaihtaa oli siirtyä bussista metroon tai toisinpäin.  

Vastaajat myös arvioivat tekemiensä matkojen sujuvuutta. Kaikkein sujuvimpia olivat kävely- ja pyörämatkat. 

Liikkumistutkimukseen sai kutsun noin 39 000 satunnaisesti väestörekisteristä valittua seitsemän vuotta täyttänyttä Helsingin seudun asukasta. Heistä lähes 11 000 osallistui tutkimukseen pitäen matkapäiväkirjaa liikkumisistaan yhden päivän ajan.

Lisää aiheesta
HSL
Liikkumistutkimuksen 2018 raportti