Työmaiden laajuus karttapiirroksena Siltavuorensalmen ympärillä.

Kruunusillat-raitiotiehankkeen rakennustyöt laajenevat Hakaniemessä

Kruunusiltoihin liittyvät rakennustyömaat laajenevat syys-lokakuussa Hakaniemessä vanhan Hakaniemensillan ja Näkinsillan väliselle alueelle sekä rantaan Hakaniemensillan molempiin päihin. Melua aiheuttavat työvaiheet alkavat jo syyskuussa.

Siltavuorenrannassa tehdään vesihuoltolinjan kaivannon ponttausta useassa vaiheessa syys-lokakuussa lyhyissä muutaman päivän jaksoissa. Kalliota poistetaan syys-lokakuussa mittarikaivolla Pohjoisrannassa ja paalutustöiden arvioidaan alkavan rannassa lokakuun alussa.

Rakennustöitä tehdään pääsääntöisesti arkisin kello 7-18, mutta toisinaan kello 22 asti tai viikonloppuisin sekä pakottavista syistä öisin.

Hakaniemi uudistuu

Hakaniemi kokee 2020-luvulla suuren muutoksen, kun historialliset miljööt saavat rinnalleen uutta asumista, liiketiloja, hotelleja, kulttuuria ja upeita rantatiloja oleskeluun. Hakaniemen asema joukkoliikenteen solmukohtana vahvistuu voimakkaasti Kruunusillat-pikaraitiotien myötä.

Nykyinen, huonokuntoinen Hakaniemensilta korvataan uudella, joka rakennetaan nykyisen sillan itäpuolelle.

Autoilla ei ajeta enää Hakaniemenrannasta Merihakaan

Moottoriajoneuvoliikenne Hakaniemenrantaa pitkin Merihakaan on loppunut lopullisesti. Ajoneuvoliikenne Merihakaan kulkee Sörnäisten rantatien kautta Haapaniemenkatua pitkin. Nykyiset jalankulun ja pyöräilyn reitit aivan Hakaniemenrantaa pitkin säilyvät käytössä, mutta rakentamisen edetessä niihin tulee pieniä muutoksia.

Ajantasainen kartta liikennejärjestelyistä löytyy Kruunusiltojen sivuilta.

Asukastilaisuus Hakaniemen ja Siltavuorenrannan rakennustöistä

Torstaina 23. syyskuuta kello 17.00 -18.30 voi verkkotilaisuudessa kuulla lisää rakennustöistä, missä ja mitä syksyn aikana rakennetaan sekä miten työt näkyvät ja kuuluvat asukkaiden elämässä.

Kysymyksiä voi lähettää koko tilaisuuden ajan chatin kautta.Tilaisuus nauhoitetaan ja tallenne on katsottavissa kaksi viikkoa tilaisuuden jälkeen.

Lisää aiheesta:
Liikennejärjestelyt/Kruunusillat
Asukastilaisuus 23.9. verkossa
Kruunusillat-raitiotiehankeen sivut


Kuva: Kymp