Kaupunkipyörällä nainen ohittaa kaupungintalon.

Kaupunkipyörillä on korvattu joukkoliikennematkoja pandemian aikana

Kaupunkipyörät ovat olleet suosittu kulkumuoto myös koronan aikana. Helsingissä ja Espoossa lähes kolmannes kaupunkipyöräilijöistä kertoo korvanneensa kaupunkipyörillä joukkoliikenteen käyttöä. Edellisvuoteen verrattuna kaupunkipyöriä on käytetty vähemmän työmatkoilla ja enemmän asiointimatkoilla sekä kuntoilun vuoksi.

Kaupunkipyöräkausi avattiin Helsingissä ja Espoossa tänä vuonna normaalia aiemmin koronan vuoksi. Poikkeusolosuhteissa pyörillä on ollut noin 20 % vähemmän käyttäjiä kuin viime vuonna. Kausi päättyy lokakuun lopussa.

Parhaimmat arvosanat saivat käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden selkeys, rekisteröityminen käyttäjäksi ja käyttöoikeuden ostaminen, ohjeistuksen ymmärrettävyys ja asemien kunto. Kehityskohteiksi nousivat pyörien kunto, pyörän palautus täydelle asemalle, pyörän palautus asematelineeseen ja pyörien saatavuus.

Liikkuminen on pandemian aikana muuttunut

Kyselyssä selvitettiin, miten kaupunkipyörien käyttäjät ovat liikkuneet useimmiten ennen koronaa ja koronan aikana. Ennen koronaa suosituin kulkutapa oli joukkoliikenne, sillä 47 % vastaajista käytti sitä useimmiten. Koronan aikana joukkoliikenteen käyttö oli laskenut merkittävästi: vain 15 % kertoi liikkuneensa sillä useimmiten.

Autoilun osuus puolestaan oli koronan aikana kasvanut: ennen pandemiaa autolla liikkui useimmiten 7 % ja koronan aikana 15 % vastaajista. Myös jalan ja pyörällä liikkuminen oli lisääntynyt.

Lähes 40 % kaupunkipyöräilijöistä vastasi, ettei korona ole vaikuttanut kaupunkipyörien käyttöön.

Sekä Helsingissä että Espoossa pyöräilevät ovat tyytyväisimpiä polkijoita

Vastaajista suurin osa, 74 %, kertoi käyttävänsä kaupunkipyöriä Helsingissä, 8 % Espoossa ja 18 % molemmissa kaupungeissa. Espoossa kaupunkipyörien käyttäjissä on enemmän autoilijoita kuin Helsingissä. Espoossa kaupunkipyörä myös korvaa suhteellisesti enemmän automatkoja.

Sekä Helsingissä että Espoossa kaupunkipyöriä käyttävät polkevat niillä useammin ja ovat halukkaampia suosittelemaan palvelua ystävilleen kuin pelkästään Helsingissä tai Espoossa kaupunkipyöriä käyttävät.

Kaupunkipyörien asiakaskysely tehtiin nettikyselynä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja se oli avoinna 24.−30.9. Kyselylinkki lähti vastaajille kaupunkipyörien asiakaskirjeessä ja sitä jaettiin myös sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi noin 13 prosenttia tämän kauden pyöräasiakkaista. Kyselyn tuloksia käytetään kaupunkipyöräpalvelun kehittämiseen, sillä haluamme pitää palvelun laadun jatkossakin korkealla tasolla.

Lisää aiheesta

Kuva: Aamos Kantola