Aurinkoinen niitty - puhdas tulevaisuus

Kaupunkijalostamon suunnittelu etenee

Kaupunkijalostamo-projekti on etenemässä. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi Helenille 7,9 miljoonan euron energiatuen investointiin. Kaupunkijalostamossa kierrätykseen kelpaamattomista aineksista voidaan jalostaa uusiutuvia raaka-aineita liikenne- ja materiaalisektoreille.

Jalostamo on Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteishanke. Jalostamoa suunnitellaan Vuosaareen.

- Olemme iloisia siitä, että Helenille on myönnetty tuki Kaupunkijalostamon investointiin. Tämä antaa vahvan yhteiskunnallisen signaalin siitä, että tämän tyyppisiä kiertotaloushankkeita tarvitaan ja että olemme oikealla polulla, sanoo johtaja Maiju Westergren Helenistä.

- Kaupunkijalostamon suunnittelu etenee nyt hyvää vauhtia, ja toivomme, että voimme tehdä investointipäätöksen vuoden 2020 loppuun mennessä, sanoo Maiju Westergren.

Kaupunkijalostamo on globaalissa mittakaavassa ainutlaatuinen esimerkki siitä, miten energiasektori voi toimia kiertotalouden mahdollistajana. 

Helen kutsuu nyt lisää yhteistyökumppaneita mukaan kehittämään Kaupunkijalostamoa. Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n tavoite on, että Kaupunkijalostamosta saadaan maailmanluokan ratkaisu ja konsepti, jota voidaan soveltaa muissa kaupungeissa, ja joka vahvistaa Suomen asemaa kiertotalousosaajana.

Kaupungin tavoitteena on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja tavoitteeseen pääsemiseksi tarvitaan monia keinoja, joista yhtenä on kiertotalous.

Materiaalit ja energia hyödyksi

Kaupunkijalostamossa raaka-aineina käytetään metsä- ja maatalouden tuottamaa biomassaa sekä erilaisia vaikeasti kierrätettäviä materiaaleja. Jalostuksen lopputuotteina syntyy raaka-aineita teollisuuden tarpeisiin, kuten uusiomuovia muoviteollisuuden käyttöön tai liikennepolttoaineita.

Kaupunkijalostamo perustuu synteesikaasutusteknologiaan, joka pitää kaasutettavien materiaalien sisältämän hiilen suljetussa kierrossa, eikä vapauta sitä ilmakehään hiilidioksidina. Lopputuotteiden lisäksi prosessissa syntyy sivutuotteena lämpöä, joka otetaan talteen.

Lisää aiheesta:

Helen tiedote

Kuva: Helen