Kolme ihmistä tapaavat valoisassa kodissa.

Kaupunginteatteri tuo taidetta ikääntyneiden koteihin

Helsingin Kaupunginteatterin Taidetta koteihin -tapahtumat saavat jatkoa, kun syksyn 2021 aikana ikääntyneet pääsevät eri puolilla kaupunkia osallistumaan taidetoimintaan niin kokijan kuin aktiivisen tekijänkin roolissa. Taidetta ikääntyneiden koteihin -hanke tuo osallistavaa taidetoimintaa osaksi helsinkiläisten ikääntyneiden sekä kotihoidon asiakkaiden arkea.

Hankkeessa kohdataan taiteen äärellä eri tavoin, etäyhteyksillä ja kasvokkain.  Projektin ohessa koulutetaan ikääntyneiden parissa työskenteleviä vapaaehtoisia käyttämään digitaalisia kulttuurisisältöjä.

- Vuorovaikutteisissa vierailuissa pääosassa ovat ihmisten tarinat. Haluamme nostaa ikäihmiset esiin yhteiskunnan tasavertaisina jäseninä, persoonina ja oman elämänsä aktiivisina tekijöinä. Lisäksi toiminnan piiriin pyritään tavoittamaan erityisesti niitä vanhuksia, jotka kokevat arjessaan yksinäisyyttä. Taide toimii hyvinvointia edistävänä, ihmisiä yhdistävänä ja kohtaamisia mahdollistavana tekijänä, kertoo hankkeen koordinaattori Hanna Nuorala Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyöstä.

Taidetta ikääntyneiden koteihin -toiminta on osa Helsingin Kaupunginteatterin yleisötyötä. Hanketta rahoittaa Helsingin kaupunki ja se toteutetaan vahvan yhteistyöverkoston voimin. Mukana ovat Helsingin Kaupunginteatterin lisäksi Helsingin Pohjoinen kotihoitoyksikkö, Kustaankartanon seniorikeskus, HelsinkiMissio sekä Metropolia Ammattikorkeakoulu.

Lisää aiheesta:

Helsingin Kaupunginteatterin tiedote

Kuva: Satbir Singh / Helsingin Kaupunginteatteri