Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskus Kuva: Tero Pajukallio

Kalasatamassa kokeillaan tekoälyä terapiapalvelun tueksi

Kalasatamassa kokeillaan syksyllä tekoälyllä toimivaa chatbotia. Sen kautta asiakkaille tarjotaan arjen hyvinvointiin apua ajasta ja paikasta riippumatta. Auntie -niminen chatbot myös ohjaa tarpeen mukaan eteenpäin terapian tai muiden palvelujen piiriin. Kokeilulla haetaan uusia ratkaisuja asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseen digitaalisten ratkaisujen avulla.

Palvelun käyttäjä vastaa hyvinvointiinsa liittyviin kysymyksiin nimettömänä ja saa vastausten perusteella toimintaehdotuksia ja palautetta toiminnastaan.

Digitaalisiin terapiapalveluihin erikoistuneen Auntien kokeilu on osa Kalasatama Welbeing -kokeiluohjelmaa. Siinä kehitetään hyvinvointia ja terveyttä tukevia digitaalisia ratkaisuja yhdessä kaupunkilaisten ja Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksen sekä yrityskumppaneiden kanssa.

Helsingin soten ammattilaiset ovat kiinnnostuneina osallistuneet palvelun yhteiseen kehittämiseen.

Helsingin sotella on kehitteillä erilaisia chatti- ja muita digitaalisia ratkaisuja ja siksi on hyvä nähdä erilaisia lähestymistapoja. Suunnitelmissa on, että käyttäjät pääsevät kokeilemaan Auntien palvelua Kalasataman terveys- ja hyvinvointikeskuksessa syys-lokakuussa, kertoo erityissuunnitteljia Sanna Hartman Helsingin sosiaali- ja terveystoimialalta.

Kokeiluja tarvitaan tukemaan kaupunkilaisten tarvitsemien uusien palvelujen kehittämistä. Digitaaliset palvelut mahdollistavat Hartmanin mukaan myös paremman tiedon jaon ja auttavat asiantuntijoita kohdistamaan työpanostaan oikeisiin asioihin.

Lisää aiheesta
Forum Virium
Kalasatama Wellbeing –kokeiluohjelma


JAA