Matkustajia / Kuva: Mikko Ryhänen, HSL

Joukkoliikenteen matkustajien tyytyväisyydestä kysely

Joukkoliikenteen  matkustajien tyytyväisyyttä selvitetään 14. tammikuuta  – 17. toukokuuta. Kyselyyn kerätään yli 28 000 matkustajan mielipide busseissa, raitiovaunuissa, metrossa ja lähijunissa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa sekä kilpailutetun liikenteen laatukannusteiden laskennassa.

Kaluston laatua havainnoidaan bussi-, raitio-, metro- ja lähijunaliikenteessä 14. tammikuuta –  17. toukokuuta. Tutkimuskauden aikana tarkastetaan noin 4 000 bussin ja vaunun kunto.

Tyytyväisyystutkimuksen ja  liikennekaluston laatututkimuksen kenttätyöt tekee Helsingin seudun liikenteen, HSL:n toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.

 Helsingin seudun liikenne, HSL, tiedote


JAA