Sininen HSL:n bussi liikenteessä.

Joukkoliikennesuunnitelma vuosille 2022-2023 on nyt kommentoitavana

HSL on julkaissut  kommentoitavaksi liikennöintisuunnitelman seuraaville vuosille 2022-2023. Vaikuta suunnitelmaan ja kerro mielipiteesi  bussi-, juna-, raitio-, metro- ja lauttaliikenteeseen kaavailluista muutoksista. Kommentointiaikaa on 12. joulukuuta asti. 

Joukkoliikennesuunnittelijat perehtyvät kommentteihin ja tekevät niiden pohjalta mahdollisesti vielä muutoksia suunnitelmaan. HSL:n hallitus käsittelee suunnitelmaa kokouksessaan 18. tammikuuta.

Raitiolinjoilla uusia rataosuuksia käyttöön

Vuonna 2022 valmistuu uusia rataosuuksia, joten raitiovaunujen palvelema alue laajenee.

HSL varautuu siihen, että Ilmalan raitiotie tulee käyttöön elokuussa 2022, jolloin linjan 9 reitti pitenee Pasilan asemalta Pasilansillan ja Radiokadun kautta Ilmalantorille.

Linja 7 jatkuu elokuussa Pasilan asemalta Meilahteen reittiä Nordenskiöldinkadun, Man-nerheimintien ja Tukholmankadun kautta.

Linja 2 ei elokuusta alkaen kulje Pasilanraition kautta, vaan Pasilankatua Pasilansillalle. Muutos johtuu Kalasataman raitiotien rakentamisesta, joka jatkunee vuoteen 2024 asti.

Bussiliikenne

Merkittävimmät bussiliikenteen muutokset aiheutuvat vuonna 2022 siitä, että aikaisempina vuosina päätetyt linjastosuunnitelmat toteutuvat. Läntisen Vantaan sekä Espoon keski- ja pohjoisosien bussiliikenne muuttuu merkittävästi elokuussa 2022.

Bussilinjaa 55 ajetaan elokuusta alkaen Sörnäisten rantatieltä Vilhonvuorenkadun jatkeen kautta Hermannin rantatielle.

Metron vuorovälit muuttuvat

HSL varautuu ensi vuonna muutoksiin, joita metron rakentaminen Matinkylästä Kivenlahteen aiheuttaa. Metro kulkee keväällä ruuhka-aikoina kuuden minuutin välein, jotta kalustoa riittää Matinkylä–Kivenlahti -osuuden koeajoihin.

Syysliikenteen alusta lähtien metro kulkee ruuhka-aikoina jälkeen viiden minuutin välein.

Lähijunaliikenteeseen ei tule merkittäviä muutoksia vuosina 2022–2023. Suomenlinnan lauttaliikenteeseen ei myöskään ole suunnitteilla muutoksia.

Rakennustyöt aiheuttavat poikkeusliikennettä

Radanrakennustyöt sekä katuremontit aiheuttavat myös ensi vuonna poikkeusjärjestelyjä liikenteeseen.

Kasin katutyöt -rakennushanke aiheuttaa poikkeusreittejä Caloniuksenkadun ja Runeberginkadun raitiolinjoille huhtikuusta elokuuhun. Kalastamasta Pasilaan kulkevan raitiotien rakentaminen aiheuttaa keväästä alkaen poikkeusjärjestelyjä Pasilassa raitiolinjoille 1, 2 ja 7 sekä mahdollisesti myös busseille.

Pikaraitiotielinjan 550 rakentamisen aikaiset järjestelyt aiheuttavat viivästyksiä ja poikkeusreittejä runkobussilinjalle 550 ja lisäksi useille muille bussilinjoille.

Muita poikkeusreittejä aiheuttavia hankkeita ovat muun muassa Itäkeskuksen ja Herttoniemen bussiterminaalien rakennustyöt sekä Meritien rakentaminen Espoon Finnoossa. Poikkeusliikennejärjestelyiden tarve ja laajuus tarkentuvat sitä mukaa, kun hankkeiden suunnittelu etenee.

HSL:n liikennöintisuunnitelma vuosille 2022-2023

Kuva: HSL