Monilokeroinen HSY:n jäteauto.

Jätemaksualennuksilla asukkaita kannustetaan kierrättämään - vesimaksujen korotukset varmistavat saneerauksia

Jätemaksujen hinnoittelu kannustaa asukkaita jätteiden lajitteluun ja kierrätykseen. Kierrätyksen lajiteltu jäte on kiinteistöille entistä edullisempaa. Vesihuollon maksukorotuksilla turvataan tulevia vesihuoltoverkoston saneerauksia ja investointeja, kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen. Uudet vesi- ja jätehuollon hinnat tulevat voimaan tammikuun alusta 2021.

HSY:n tavoitteena on kannustaa asukkaita lajittelemaan jätteensä siten, että kierrätysaste nousee 60 prosenttiin. Tällä hetkellä kotitalouksien kierrätysaste on 46 prosenttia.

Kierrätykselle vauhtia hinnoittelulla

Pääkaupunkiseudulla kotitalouksien kierrätysaste on kasvanut viime vuosina maltillisesti, joten materiaalina hyödynnettävien jätteiden hinnoittelulla tuetaan kierrätysasteen nousua. Muovipakkausten ja kartongin keräysastioiden tyhjennyshinta alenee keskimäärin 8 prosenttia, biojätteen 7,4 prosenttia sekä lasin ja metallin 7,8 prosenttia.

Lajittelemattoman jätteen eli sekajäteastioiden tyhjennyshinnat nousevat keskimäärin 10 prosenttia. Kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Asiakashinnat nousevat kiinteistötyypin mukaan keskimäärin 4,2 prosenttia.

Jätehuoltomääräysten mukaan vuodesta 2021 alkaen biojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa. Uusi pakkausten monilokero tuo pakkausmateriaaleille ja pienmetallille tehokkaan ja vähän tilaa vievän astiaratkaisun lajitteluun 5–9 asunnon taloyhtiöille.

Sortti-asemien palvelut laajenevat ensi vuonna

Sortti-asemien palveluita parannetaan vuoden 2021 aikana muun muassa laajentamalla aukioloaikoja viikonlopulle Konalan Sortti-asemalla, jos ympäristölupa saadaan.

Lisäksi Sorttien jätteenvastaanottopalveluja avataan Kierrätyskeskuksen toimipisteiden yhteyteen. Osaan jätteitä, kuten palava ja palamaton sekajäte sekä kiviaines tulee hinnankorotuksia vastaamaan kustannusten nousua. 

Jätemaksuilla katetaan osa kotitalouksien maksuttomista palveluista, esimerkiksi vaarallisen jätteen keräyksestä, HSY:n kiertävistä keräysautoista, jäteneuvonnasta ja Sortti-asemien toiminnasta. 

Maltillisia korotuksia vesimaksuihin

Veden käyttö- ja perusmaksut nousevat keskimäärin 2,8 prosenttia. Veden arvonlisäverollinen käyttömaksu nousee 1,48 eurosta 1,53 euroon kuutiometriltä. Käyttömaksut perustuvat kiinteistön käyttämän veden määrään. Jätevesimaksuun tulee korotus siten, että arvonlisäverollinen maksu nousee 1,75 eurosta 1,79 euroon kuutiometriltä.

Lisää aiheesta:

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY

Kuva: HSY