Asemanseutujen ilmastoviisaan kehittämisen tueksi valmistui työkalu

Uusi Ilmastoviisas alue -suunnittelutyökalu tukee liikenneasemien ilmastoystävällistä kaupunkisuunnittelua. Helsingin seudun ympäristöpalvelujen julkaisema työkalu sisältää 70 konkreettista toimenpidettä asemanseutujen kehittämiseen muun muassa kävelyn ja pyöräilyn, kaupunkirakenteen energiatehokkuuden ja kiertotalouden edistämiseksi.

Työkalu on vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa ilmastoviisasalue.fi.

Juna- ja metroliikenteen asemanseudut ovat kaupunkikehityksen kannalta keskeisiä alueita, joille keskitetään asumista, palveluita ja työpaikkoja niiden hyvän saavutettavuuden vuoksi.

- Kaupunkisuunnittelijoilla on haastava tehtävä muuttaa olemassa oleva yhdyskuntarakenne hiilineutraaliustavoitteiden mukaisiksi sekä luoda uutta, valmiiksi hiilineutraalia kaupunkia. Ilmastoviisas alue -työkalu tukee kaupunkien suunnittelutyötä ja tavoitteiden asettamista vaikuttavuudeltaan kolmentasoisilla toimenpide-ehdotuksilla, kertoo tulosaluejohtaja Irma Karjalainen HSY:stä.

Ilmastoviisas asemanseutu rakennetaan luomalla täydentyvää sekä palveluja, asumista, työpaikkoja, viheralueita ja julkista tilaa tasapainottavaa maankäyttöä.

Ilmaston lämpenemisen hillinnän lisäksi toimenpiteet tuovat konkretiaa kiertotalouden uusien ratkaisujen edistämiseen sekä siihen, millaisin toimin ilmastonmuutokseen tulisi sopeutua.

Työkalu esittelee yhteiset toimenpidekortit asemanseudun hankkeiden tilaajille, suunnittelijoille ja toteuttajille. Suunnittelukonsepti toimii myös kaupunkikehittämisestä kiinnostuneille asukkaille oppimispolkuna kestävien alueiden suunnitteluun, HSY:n projektipäällikkö Aino Hatakka kertoo.

Toimenpidekortteja on kokeiltu ensimmäistä kertaa Malmin keskusta-alueen suunnittelussa vuorovaikutteisen kehittämisen keinoin.

Lisää aiheesta
HSY