Kartta HSY:n ilmanlaadun mittausasemista.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitataan neljässä uudessa paikassa vuonna 2021

Pääkaupunkiseudulla on 11 ilmanlaadun mittausasemaa, joista neljän paikka vaihtui vuoden 2021 ajaksi. Tänä vuonna pääkaupunkiseudun siirrettävät asemat mittaavat ilmanlaatua Helsingissä Katajanokalla ja Töölöntullissa, Espoossa Matinkylässä ja Vantaalla Ruskeasannassa.

Mittausten tavoitteena on  selvittää liikenteen, puunpolton ja satamien vaikutusta ilmanlaatuun

Osa HSY:n ilmanlaadun mittausasemista on pysyviä ja osan paikkaa siirrämme vuoden tai parin välein. Pysyvät mittausasemat ovat joka vuosi samassa paikassa, joten niiden mittaustuloksista näemme ilmanlaadun kehityksen. Siirrettävien asemien avulla saamme mitattua ilmanlaatua kattavasti useilta eri alueilta, kertoo HSY:n ilmansuojeluyksikön päällikkö Hanna Manninen

Katajanokan satama-alueella selvitetään minkälainen vaikutus laivoilla ja alueen liikenteellä on ilmanlaatuun. Töölöntullin asema sijaitsee osoitteessa Mannerheimintie 55-57. Sen avulla saadaan tietoa siitä, millainen ilmanlaatu on rakennusten reunustamalla, vilkkaasti liikennöidyllä katualueella. 

Pysyvät ilmanlaadun mittausasemat sijaitsevat Helsingissä osoitteissa Mannerheimintie 5 ja Mäkelänkatu 50 sekä Kallion urheilukentällä ja Vartiokylässä.

Tietoa ilmanlaadun mittauksista

HSY:llä on 11 ilmanlaadun mittausasemaa pääkaupunkiseudulla ja kaksi muualla Uudellamaalla. Ilmanlaadun mittausasemilla on useita mittalaitteita ja niillä mitataan useaa eri ilmansaastetta.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti osoitteesta hsy.fi/ilmanlaatu. Töölöntullissa ja Matinkylässä mitataan typpidioksidin ja eri kokoisten hiukkasten pitoisuuksia. Katajanokalla mitataan edellisten lisäksi myös rikkidioksidin pitoisuuksia. 

Mittausasemien lisäksi ilmanlaatua mitataan pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla useissa eri paikoissa pääkaupunkiseudulla ja muualla Uudellamaalla.

Lisää aiheesta:

Kuva: HSY