Koronavirustilanteen hiljentämä Mannerheimintie. Kuva: Marja Väänännen / Helsingin kaupunki

Ilman typpidioksidipitoisuudet Helsingissä laskeneet 30–50 prosenttia rajoitusten takia

Koronaviruksen myötä vähentyneet liikennemäärät ovat parantaneet kaupunkien ilmanlaatua. Helsingissä typpidioksidin pitoisuudet ovat laskeneet 30–50 prosenttia vilkasliikenteisillä kaduilla ja katukuiluissa. Katupöly kuitenkin heikentää monin paikoin ilmanlaatua.

Suomen laajuiset ilmanlaadun seurantatulokset kaupungeista osoittavat, että typpidioksidipitoisuudet (NO2) ovat laskeneet noin 40 prosenttia koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilan astuttua voimaan 18. maaliskuuta. Typpidioksidia on runsaasti autojen pakokaasuissa, joten liikennemäärien voimakas väheneminen näkyy nopeasti kaupunkien ilmanlaadun paranemisena.

Liikennemäärien väheneminen näkyy myös pääkaupunkiseudun ilmanlaadussa.

– Helsingin seudun ympäristöpalveluiden ilmanlaatuasemilla typpidioksidin pitoisuudet ovat laskeneet noin 30–50 prosenttia vilkasliikenteisillä kaduilla ja katukuiluissa. Päästöjen lisäksi myös sääolot vaikuttavat ilmanlaatuun, joten ilmanlaatuvaikutusten arviot tarkentuvat kun vähäpäästöinen tilanne jatkuu, kertoo ilmansuojeluasiantuntija Jarkko Niemi HSY:stä.

Uudenmaan eristäminen muusta Suomesta voi edelleen laskea typpidioksidipitoisuuksia Helsingin alueella.

Vastaavanlainen typpidioksidipitoisuuksien lasku on todettu aiemmin satelliittihavainnoilla muun muassa Kiinassa ja Pohjois-Italiassa. Suomessa ilmanlaatu on parempi, ja typpidioksidin pitoisuudet ovat selvästi matalampia kuin Euroopan suurkaupungeissa.

Viime viikolla voimakkaat tuulet nostattivat talven aikana kertynyttä katupölyä ilmaan heikentäen ilmanlaatua. Katujen puhdistus Helsingissä on aloitettu suotuisan sään vuoksi jo varhain. Viime viikolla siirryttiin pesemään pienempiä asuntokatuja.

Katupöly on pääasiassa autojen renkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitushiekkaa. Erityisesti nastarenkaat rouhivat ilmaan hiukkasia. Helsingin kaupungin tilaamassa laskennassa Pohjois-Helsingissä havaittiin, että suuressa osassa autoja oli vielä viime viikolla nastarenkaat alla.

Lisää aiheesta
HSY
Ajantasainen ilmanlaatu pääkaupunkiseudulla