Vedenkäyttöä kotona. Kuva: HSY

Vesimaksuihin kahden prosentin korotus vuodenvaihteessa

Vesihuollon käyttö-, perus- ja liittymismaksut nousevat keskimäärin kaksi prosenttia ensi vuonna. Liittymismaksuja korotetaan neljä prosenttia. Nostolla rahoitetaan Helsingin seudun ympäristöpalveluiden mukaan toimintavarmuutta turvaavia investointeja kuten uutta jätevedenpuhdistamoa.

Kiinteistöjen hyötyjätteiden maksut eivät nouse, mutta sekajätemaksut nousevat 1,5 prosenttia. Sortti-asemien asiakasmaksut pysyvät ennallaan. Uudet maksut tulevat voimaan 1. tammikuuta 2019.

Kahden prosentin korotus tarkoittaa keskiverto-omakotikiinteistölle noin 75 sentin korotusta kuukaudessa.

Maksujen korotuksilla mahdollistetaan käynnissä olevat suuret investoinnit kuten Blominmäen jätevedenpuhdistamon rakentaminen ja verkoston toimintavarmuuden parantaminen. Käyttö- ja perusmaksujen keskinäinen osuus ohjaa edelleen vedenkäytön vähentämiseen.

Kiinteistöjen jätehuoltomaksuihin vaikuttavat sekajäteastian koko ja tyhjennysrytmi. Jätteitä kierrättämällä, syntyvää jätemäärää vähentämällä ja jäteastioiden tyhjennysvälejä harventamalla asukas voi itse vaikuttaa kiinteistöjen jätemaksuihin.

Lisää aiheesta
HSY

JAA