PientalojaTapanilassa, jossa mitataan puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun vuonna 2022.

Liikenteen, puunpolton ja lentoaseman vaikutusta ilmanlaatuun selvitetään

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY mittaa ilmanlaatua  Tapanilan pientaloalueella ja erityisesti sitä, miten puunpoltto vaikuttaa ilmanlaatuun. Liikenteen vaikutusta ilmanlaatuun mitataan  Pohjois-Tapiolassa ja Hämeenlinnanväylän varrella. Lentoaseman mittausasemalla puolestaan mitataan lentoasematoimintojen vaikutusta ilmanlaatuun. Mitattuihin pitoisuuksiin vaikuttavat pääasiassa alueen autoliikenne, lentoaseman maaliikenne ja lentoliikenteen päästöt.

Puunpoltto voi heikentää ilmanlaatua merkittävästi pientaloalueilla. Puunpolton vaikutusta pientaloalueiden ilmanlaatuun mitataan mittausasemien lisäksi myös yksittäisillä mittalaitteilla.

Lisäksi HSY seuraa suuntaa antavasti katupölyn pitoisuuksia kymmenessä eri paikassa pääväylien ja pääkatujen varsilla sekä liikenteen pakokaasujen vaikutusta ilmanlaatuun yli 40 paikassa.

Ilmanlaatu vaihtelee paljon eri alueilla pääkaupunkiseudulla. Terveyshaittoja aiheuttavat eniten liikenteen pakokaasut ja katupöly sekä puunpolton päästöt pientaloalueilla. Ilmanlaatua voi seurata reaaliaikaisesti hsy.fi/ilmanlaatu -sivulla.

Tänä vuonna HSY mittaa ilmanlaatua pysyvien mittausasemien lisäksi viidellä siirrettävällä mittausasemalla: Helsingissä Tapanilassa, Espoossa Pohjois-Tapiolassa, Vantaalla Hämeenlinnanväylän varrella ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä Järvenpäässä keskusta-alueella.  HSY mittaa ilmanlaatua myös muualla Uudellamaalla vuonna 2022.

Lisää aiheesta
Ilmanlaadun mittausasemat vuonna 2022
HSY

Kuva: HSY