HSY: Arjen valinnoilla voi vaikuttaa Itämeren kemikaalikuormitukseen

Helsingin seudun ympäristöpalvelut muistuttaa, että kodeissa käytetään paljon sellaisia tuotteita, jotka sisältävät ympäristölle haitallisia aineita ja kemikaaleja. Omaan kemikaalikuormaansa voi kuitenkin vaikuttaa.

– Esimerkiksi pesu- ja puhdistusaineista, tekstiilien suoja-aineista, palonestoaineista sekä kosmetiikasta löytyy usein haitallisia kemikaaleja, HSY:n valvontainsinööri Heli Lindberg listaa. 

Varminta on valita ympäristölle ja samalla jätevedenpuhdistamoille ystävällinen tuote, joka on merkitty joko pohjoismaisella Joutsenmerkillä tai EU:n Kukkamerkillä. Kummatkin ovat todiste siitä, että tuotteella on hyväksytyt ympäristömerkintävaatimukset ja tuotteen koko elinkaaressa on huomioitu muun muassa ilmaston lämpeneminen, vesistöjen rehevöityminen ja ympäristön kemikalisoituminen. Merkin löytää jo monen ihan tavallisen kodin kemikaalin tai tuotteen kyljestä.

Vaarallisiksi jätteiksi luokitellaan muun muassa lääkkeet, maalit, lakat ja liuottimet. Niille on olemassa erilliset lajittelu- ja kierrätysohjeet.

– Teemme työtä jätevedenpuhdistuksen kehittämiseksi koko ajan, mutta tarvitsemme myös asukkaiden apua. Jokainen voi auttaa ja vaikuttaa harkitsemalla yleisesti kemikaalien ja kosmetiikan käyttötarvetta, lajittelemalla ja kierrättämällä jätteensä oikein sekä valitsemalla ympäristömerkittyjä tuotteita.  

HSY:n puhdistamoissa poistetaan tehokkaasti jäteveden sisältämät ravinteet kuten typpi ja fosfori sekä orgaaninen lika. Sen sijaan erilaiset viemäriin kuulumattomat kemialliset aineet hajoavat puhdistamolla vain osittain. Hajoamattomat kemikaalit päätyvät kuormittamaan vesistöä. 

Verkkosivuilta www.pytty.fi saa vinkkejä siihen, miten tehdä ympäristöystävällisiä valintoja kotona, ostoksilla ja remontoidessa. Kampanja aiheesta näkyy elokuvateattereissa ja kuuluu radiossa. Lisäksi se on esillä sosiaalisessa mediassa.

Lisää aiheesta
HSY

JAA