Matkustaja näyttää bussissa kuljettajalle lippua.

HSL nostaa joidenkin lippujen hintoja keskimääräinen 1,6 prosenttia

Lippujen hintoihin tulee maltillinen korotus vuoden alussa: AB-, BC-, CD- ja D-kausilippujen hinnat nousevat 2,60–3,30 euroa kuukaudessa. Pidempien matkojen kausilippujen eli ABC-, BCD- ja ABCD-lippujen sekä kaikkien kerta- ja vuorokausilippujen hinnat säilyvät ennallaan.

Korotukset kohdistetaan lyhyimpiin kausilippuihin. HSL kertoo pandemian vähentäneen eniten pisimpiä joukkoliikennematkoja. Näiden kysyntää ei haluta heikentää enää hinnankorotuksilla.

Myös kerta- ja vuorokausilippujen hinnat pidetään ennallaan, koska etätyön yleistyminen ja muuttuneet matkustustarpeet ovat lisänneet satunnaisten joukkoliikennematkojen kysyntää. Myöskään haltijakohtaisten ja yleiskausilippujen hintoihin ei tule muutoksia. Lippujen keskimääräinen hinnankorotus on 1,6 prosenttia.

Joukkoliikenteen pyritään pitämään houkuttelevana vaihtoehtona nyt, kun yhteiskunta on pikkuhiljaa avautumassa koronasulkujen jälkeen.Työmatkojen lisäksi joukkoliikenne on hyvä vaihtoehto myös vapaa-ajanmatkoille.

HSL:n vuoden 2022 talousarvio on laadittu ennakoiden, että joukkoliikenteen käyttöaste on ensi vuonna 23 prosenttia pienempi kuin vuonna 2019. Joukkoliikenteen järjestämisen kustannukset ovat hienoisessa nousussa. HSL pitää hintojen korotusta välttämättömänä, jotta kustannukset saadaan katettua.

Näin aikuisten kausilippujen hinnat muuttuvat vuoden 2022 alussa

Kausiliput 30 vrk

Hinta 2021

Hinta 2022

AB, BC ja D

62,70

65,30

ABC, BCD

99,70

99,70

CD

80,60

83,90

ABCD

142,70

142,70


Hintataulukko:

HSL Helsingin seudun liikenne vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 390 työntekijää ja liikevaihto noin 700 milj. euroa vuodessa.

HSL:n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain yli 370 miljoonaa matkaa, mikä on 66 prosenttia kaikista Suomen joukkoliikennematkoista.

Kuva: HSL